Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[A4r]číslo strany rukopisuna dětech) se ukazují. Itemcizojazyčný text některé těhotné ženy potracují, jiné nešťastný a těžký porod mívají a některé s velikým životem umírají. A tak rozličně, na někom tato, na jiném jiná těžkost, jakž oznámeno, se ukazuje, a někteří pak i náhle mrou a nenadále životy své skonají[b]skonají] konagij. Ale však tyto i jiné všecky těžkosti nemají za nemoc kladeny ani počítány býti. Nebo vlastně nejsou nemoci, ale připadnosti od nemoci, kteréžto se přídržejí a jí následují, rovně jako stín těla. Jaká pak by to nemoc byla a které její příčiny, ano také jaký její puovod, jenž takové hrozné případnosti s sebou přináší, krátce oznámím, co rozumím.

Kdo koli z rozumných a zběhlých lékařuo, toho pílně šetříti bude a ty připadnosti, jenž se při nemocných na ten čas nachazejí[c]nachazejí] nechazegij, pílně rozvažovati, k tomu puls, urinu a jiná znamení doktorům známá bedlivě souditi, bez pochyby jiného nic nebude moci nají[A4v]číslo strany rukopisuti a o tom vyřknouti, než že jest vobecní morová nemoc a obzvláštní metla boží, kterážto morová nic jiného není nežli (jakž Hipokrates, Galenus, Avicena a jiní všickni lékaři vypisují) palčivá zimnice z porušených a jako v jed obrácených vlhkostí v těle lidském skrz povětří a jiných věcí, jichž užíváme, pokažení, od zlých konstelací pocházející. Ta zimnice kde se při kom rozmuože, divné a rozličné těžkosti (o nichž nahoře povědíno) podlé rozdílnosti komplexí, věku, pokolení, běhu měsíčného a náchylnosti planét na člověka uvodí, o čemž by mnoho bylo psáti.

Ta pak zimnice, nedomnívej se žádný, aby měla vobyčejná zimnice býti z těch, které sic všelikého času při lidech vídáme, jenž zimu, třesení a potom horkost uvodí, kteréžto když popřestanou, odlehčení se stává, a tak každého dne, na třetí den aneb na čtvrtý se navracují etc.cizojazyčný text {I.}textový orientátor Ale tato velmi tejně a skrytě při[A5r]číslo strany rukopisuchází

X
bskonají] konagij
cnachazejí] nechazegij
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).