[Bible mlynářčina, Píseň písní]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 10, 372r–374r. Editoři Michalcová, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka
<<<10<372r372v373r373v374r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[372r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Počínají sě třetie knihy Šalomúnovy, jenž slovú Piesnice piesní

Počíná sě prvá kapitula

Ct1,1 Polib mě políbením úst svých, nebo tvé prsi sú lepšie než víno Ct1,2 a[1]a] navíc oproti lat. vonnějšie nežli drahé masti. Olej prolitý jméno tvé, proto děvečky milovaly sú tě. Ct1,3 (Hlas cierkve:) Potrhni mnú po sobě, poběhnem u vóni tvých mastí. (Hlas chotě k mladičkám:) Uvedl mě král v své tajné pokoje, obveselímy sě i utěšímy sě v tobě, pamatujíce tvých prsí nad víno. Praví milují tě. Ct1,4 (Hlas synagoje:) Črná sem, ale líbezná, dcery je[b]označení sloupceruzalémské, jako stanové cedroví[2]cedroví] Cedar lat. a[3]a] navíc oproti lat., + et var. jako kuože Šalomúnova. Ct1,5 (Hlas chotě:) Neroďte mne snábděti, že jsem smědá, neb mě jest slunce na barvě proměnilo. Synové mateře mé váleli sú proti mně a[4]a] navíc oproti lat. postavili sú mě strážnú u vinnicech, a já sem své vinnice neostřiehala. Ct1,6 (Hlas cierkve k Kristovi:) Ukaž mi toho, jehož miluje dušě má, kde paseš, kde odpočíváš o poledni, ať sě nepočnu túlati po stádách tvých tovařišóv. Ct1,7 (Hlas Kristóv k cierkvi:) Neznáš li sebe, ó překrásná mezi ženami, vyjdi a otejdi po sledu stád tvých[5]tvých] navíc oproti lat., + tuorum var. a pas kozly tvé podlé stavadl pastýřových. Ct1,8 Jezdcóm mým a vozóm faraonovým[6]a vozóm faraonovým] in curribus Pharaonis lat. přirovnal sem tě, přietelnice má. Ct1,9 Krásné sú jahódky lící tvú jako hrdlice, šíje tvá jako spinadla. Ct1,10 Sponky zlaté učinímy tobě, spojené střiebrem. Ct1,11 (Hlas cierkve:) Když bieše král v svém pokoji, drahé kořenie, ješto slove nardus[7]drahé kořenie, ješto slove nardus] nardus mea lat., dalo jest vóni svú. Ct1,12 Uzlík myrry milík mój mně, mezi mými prsmi přebývati bude. Ct1,13 Hrozen cyprský zmilelý mój [mně]text doplněný editorem[8]mně] mihi lat. u vinnicech engadských. Ct1,14 (Hlas Kristóv:) Aj, ty krásná jsi[9]jsi] gſa rkp., přietelničko má, aj, ty krásná jsi, oči tvoji holubičie! Ct1,15 (Hlas cierkve:) Aj toť, ty krásný jsi, zmilelý mój, i lepý! Postélka našě ktvúcie, Ct1,16 lemiezi domu našeho cedroví a[10]a] navíc oproti lat. opaženie naše cypresová.

Kapitula II.

Ct2,1 (Hlas Kristóv:) Já květ polský a lilium podolnie. Ct2,2 Jako lilium mezi trním, takež přietelnice má mezi jinými[11]jinými] navíc oproti lat. dcerami. Ct2,3 (Hlas cierkve:) Jakožto jabloň mezi dřievím lesním, takež mój zmilelý mezi syny. Pod jeho stienem, jehož sem žádala, seďala[12]seďala] ſieḋala rkp. sem a ovoce jeho sladké hrdlu mému. Ct2,4 Uvedl mě jest král do vinného pokoje,

X
1a] navíc oproti lat.
2cedroví] Cedar lat.
3a] navíc oproti lat., + et var.
4a] navíc oproti lat.
5tvých] navíc oproti lat., + tuorum var.
6a vozóm faraonovým] in curribus Pharaonis lat.
7drahé kořenie, ješto slove nardus] nardus mea lat.
8mně] mihi lat.
9jsi] gſa rkp.
10a] navíc oproti lat.
11jinými] navíc oproti lat.
12seďala] ſieḋala rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 5 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).