[Bible mlynářčina, Píseň písní]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 10, 372r–374r. Editoři Michalcová, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka
<<<10<372r372v373r373v374r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[373r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcea výmluva tvá sladká. Jako křížala zrnatého jablka, takež jahódky tvú lící jsú[36]jsú] navíc oproti lat. kromě toho, což sě vnitř tají. Ct4,4 Jako věže Davidova šíje tvá, ješto jest udělána s svými[37]svými] navíc oproti lat., + suis var. alkéři, tisíc štítóv visí z nie, i[38]i] navíc oproti lat. všeliké oděnie silných. Ct4,5 Tvá dva prsi jako dvě lánětě a srnětě[39]a srnětě] capreae lat., blížence, ješto sě pasú uprostřed lilium. Ct4,6 Dokud sě den výší a dolóv sě chýlí stien, (ženich o choti:) pójdu na horu myrry a na pahorek kadidla. Ct4,7 (Ženich k své choti:) Všecka si krásná, přietelničko má, a poškvrny nenie na tobě. Ct4,8 Poď z Libana, choti má, poď z Libana, poď, budeš korunována, z výsosti Amana, z vrchu Sanir a z Ermon a[40]a] navíc oproti lat. z jeskyň lvových a[41]a] navíc oproti lat. z hor pardových. Ct4,9 Ranila jsi srdce mé, sestřičko má, choti, ranila jsi srdce mé jedniem okem tvým a jedniem vláskem šíje tvé. Ct4,10 Kterak sú přieliš[42]přieliš] navíc oproti lat. krásné prsi tvé, sestřičko má, choti! Krašie sú prsi tvé než víno a vóně tvých mastí nade všecky drahé vóně. Ct4,11 Plást strdi kapající rty tvá, choti, stred a mléko pod tvým jazykem a vóně tvého rúcha jako vóně kadidlná. Ct4,12 Zahrada zavřená jsi[43]jsi] navíc oproti lat., sestřičko má, choti, zahrada zavřená a[44]a] navíc oproti lat., + et var. studnice zapečetěná. Ct4,13 Vypuštěvánie tvé ráj zrnatých jablek s ovocem jablonovým. Cypřiš s nardem, Ct4,14 nardus a šafrán, fistula a skořice se vším dřievím [libanským]text doplněný editorem[45]libanským] Libani lat., myrra a aloes se všemi prvními mastmi. Ct4,15 Studnicě zahradnie a[46]a] navíc oproti lat. prohlubně vod živých, ješto bystře tekú z Libana. Ct4,16 (Kristus svolává pohany:) Větře od puolnoci, vstaň, a větře polední, přijdi a[47]a] navíc oproti lat. prodmi mú zahrádku, ať[48]ať] et lat., ut var. plovú jejie vóně drahé.

Kapitula V.

Ct5,1 (Cierkev die o Kristu:) Nechať přijde mój zmilelý do své zahrady a požívá [b]označení sloupceovoce svých jabloň. (Kristus k cierkvi die:) Poď do mé zahrady, sestřičko má, choti má[49]má] navíc oproti lat., + mea var., požal sem svú myrru a jiné[50]jiné] navíc oproti lat. voňavé věci mé. Jedl sem plást strdi mé, [pil sem víno]text doplněný editorem[51]pil sem víno] bibi vinum meum lat. s mlékem mým. (Kristus k apoštolóm die:) Jězte a píte, přietelé moji[52]moji] navíc oproti lat., + mei var., a zapíte sě, najmilejší. Ct5,2 Ač já spím, ale srdce mé bdí. (Hlas cierkve:) Hlas mého zmilelého, an tluče a řka[53]a řka] navíc oproti lat.: „Otevři mi, sestřičko má, přietelničko má, holubičko má a[54]a] navíc oproti lat. nepoškvrněná má, neboť hlava má plna jest rosy a vlasové moji nočních krópí.“ Ct5,3 (Chot sama k sobě:) Svlekla sem s sebe sukni svú, kterak se v ni obleku? Obmyla sem nohy mé, kterak je zprzním? Ct5,4 (Hlas cierkve o Kristu:) Zmilelý mój ztáhl svú ruku v dieru a mé sě břicho nadulo k jeho dotčení. Ct5,5 (Chot sama k sobě:) Vstala sem, chtiec otevřieti mému zmilelému. Ruce moji kapášta myrrú a prstové moji plni biechu[55]biechu] navíc oproti lat. myrry zkušené. Ct5,6 Závorku u mých dveří otevřela jsem mému zmilelému, naliť on odchýliv sě i šel pryč. Duše má rozeškřvěla sě jest, když jest zmilelý[56]zmilelý] navíc oproti lat., + dilectus var. promluvil. Hledavši i sem[57]i sem] ſem y rkp. nenalezla jeho, volala sem, an mi jest neotpověďal. Ct5,7 Nalezli sú mě strážní, jižto střežiechu[58]střežiechu] circumeunt lat., circumierunt var. města, bichu mě i ranichu mě a[59]a] navíc oproti lat. vzeli sú plášť mój strážní zdí. Ct5,8 Zaklínám vás, dcery jeruzalémské, naleznete li mého milého, vzkažte jemu, žeť pro milost nedužím. Ct5,9 (Hlas synagoje[60]Hlas synagoje] Hlas Cierkwe o xr(ist)u rkp.:) „Kteraký jest zmilelý tvój ze všech jiných milých[61]ze všech jiných milých] ex dilecto lat., ó najkraššie ze všech žen? Kteraký jest tvój zmilelec[62]zmilelec] + ex dilecto lat., nemá var., žes nás tak proň[63]proň] navíc oproti lat. zaklela?“ Ct5,10 (Hlas cierkve o Kristu[64]Hlas cierkve o Kristu] Hlas Synagoge rkp.:) Zmilelec mój bielý a črvený, vybraný z ti[373v]číslo strany rukopisusícóv.

X
36jsú] navíc oproti lat.
37svými] navíc oproti lat., + suis var.
38i] navíc oproti lat.
39a srnětě] capreae lat.
40a] navíc oproti lat.
41a] navíc oproti lat.
42přieliš] navíc oproti lat.
43jsi] navíc oproti lat.
44a] navíc oproti lat., + et var.
45libanským] Libani lat.
46a] navíc oproti lat.
47a] navíc oproti lat.
48ať] et lat., ut var.
49má] navíc oproti lat., + mea var.
50jiné] navíc oproti lat.
51pil sem víno] bibi vinum meum lat.
52moji] navíc oproti lat., + mei var.
53a řka] navíc oproti lat.
54a] navíc oproti lat.
55biechu] navíc oproti lat.
56zmilelý] navíc oproti lat., + dilectus var.
57i sem] ſem y rkp.
58střežiechu] circumeunt lat., circumierunt var.
59a] navíc oproti lat.
60Hlas synagoje] Hlas Cierkwe o xr(ist)u rkp.
61ze všech jiných milých] ex dilecto lat.
62zmilelec] + ex dilecto lat., nemá var.
63proň] navíc oproti lat.
64Hlas cierkve o Kristu] Hlas Synagoge rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 5 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).