[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<170v171r171v172r172v173r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[171r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Mt2,1 Když sě narodil Ježíš v Bethleemě v židovské zemi v těch časiech, v nichžto Herodes králem bieše[32]v nichžto Herodes králem bieše] Herodis regis lat., tehdy učení, ješto biechu také králi v arabské zemi[33]ješto biechu také králi v arabské zemi] navíc oproti lat., přijidechu ot vzchodu sluncě do Jeruzaléma Mt2,2 a řkúce: „Kde jest ten, jenž sě jest narodil, král židovský? Nebo smy viděli hvězdu jeho na vzchod sluncě i jedemy[34]jedemy] jedem Kyas s dary[35]s dary] navíc oproti lat., abychom sě jemu modlili.“ Mt2,3 Tehda král Herodes uslyšav[36]uslyšav] uslyšev Kyas to, smúti sě a všickni lidé v Jeruzalémi[37]všickni lidé v Jeruzalémi] omnis Ierosolyma lat. s ním. Mt2,4 Tehdy sebrav všěckny starosty židovské kněžské, žákovské[38]žákovské] żkowſkee rkp., navíc oproti lat. a mistry nebo písařě obecné[39]mistry nebo písařě obecné] scribas populi lat., jě sě jich tázati, kde by sě jměl Kristus naroditi. Mt2,5 Tehdy starosty nad kněží a mistři[40]starosty nad kněží a mistři] illi lat. jemu[41]jemu] nemá lat. + ei var. otpověděchu: „U Bethleemě, v městě[42]v městě] navíc oproti lat. židovském, neb tak písmo praví[43]písmo praví] scriptum est lat. skrzě proroka: Mt2,6 A ty, Bethleeme, město[44]město] terra lat. židovské, nikakež menšie nejsi mezi znamenitými městy[45]mezi znamenitými městy] in principibus lat. židovskými, neb z tebe vyjde kniežě, ješto bude opravovati lid mój židovský.“ Mt2,7 Tehdy Herodes tajně pozvav těch králév učených, snažně počě jich tázati[46]počě jich tázati] didicit ab eis lat., v který čas událo sě jim hvězdu krále nového[47]krále nového] navíc oproti lat. viděti, Mt2,8 a poslav jě do Bethleema, i řekl jim[48]jim] navíc oproti lat.: „Jděte a snažně sě těžte na to dietě, a když sě jeho[49]jeho] navíc oproti lat., + eum var. doptáte, inhed[50]inhed] navíc oproti lat. mi to věděti dajte, ať já také k němu[51]k němu] navíc oproti lat. přijdu a před ním sě modliti budu.“ Mt2,9 Tehdy oni když vzvěděchu králevu vóli[52]vzvěděchu králevu vóli] audissent regem lat., jidechu pryč všichni spolu[53]všichni spolu] navíc oproti lat.. Tehda hvězda, jižto biechu viděli na vzchod sluncě, opět sě jim[54]jim] gim Kyas ukázavši[55]opět sě jim ukázavši] navíc oproti lat., počě před nimi jíti, až přišedši nad dóm[56]nad dóm] supra lat., v němžto bieše děťátko, tu sta, nerodieci sě nikam hnúti[57]nerodieci sě nikam hnúti] navíc oproti lat.. Mt2,10 Tehdy oni když hvězdu uzřěchu, velmi tiem veseli byli. Mt2,11 A všedše v dóm, nalezechu děťátko s svatú[58]svatú] navíc oproti lat. Maří, jeho matkú. Tehda padše [klaněli sú se jemu a]text doplněný editorem[59]klaněli sú se jemu a] adoraverunt eum: et lat. své poklady otevřěchu a ofěrovali jemu dary: zlato, kadidlo a myrru. Mt2,12 Tehdy ti třie králi[60]ti třie králi] navíc oproti lat. vzemše přikázanie božie[61]přikázanie božie] responso lat. ve sně, aby sě nevracěvali k králi, jemužto jmě[62]králi, jemužto jmě] navíc oproti lat.[b]označení sloupceHerodes, jinú cěstú sě vrátichu do svých zemí.

Mt2,13 A když již[63]již] navíc oproti lat. preč otjidechu, tehdy anjel boží[64]boží] Domini lat. pokáza sě Jozefovi ve sně a tak jemu povědě[65]a tak jemu povědě] dicens lat.: „Vstaň[66]Vstaň] + et lat., nemá var., vezmi dietě a matku [jeho]text doplněný editorem[67]jeho] eius lat. a utec do Ejipta[68]Ejipta] Egypta Kyas a buď tam tak dlúho, ažť já tobě poviem, neb přijde ten čas, že Herodes bude mysliti, kterak by mohl to dietě zahubiti[69]kterak by mohl to dietě zahubiti] puerum ad perdendum eum lat..“ Mt2,14 Tehdy on vstav, vzě dietě i matku jeho v noci i jide s nimi do Ejipta[70]Ejipta] Egypta Kyas Mt2,15 a byl tam tak dlúho, až král Herodes umřěl, aby sě naplnilo slovo božie, jenž praví[71]slovo božie, jenž praví] quod dictum est a Domino lat. skrzě proroka: Z Ejipta[72]Ejipta] Egypta Kyas sem pozval syna mého. Mt2,16 Tehdy Herodes vidě, že sú jím oni třie[73]oni třie] navíc oproti lat. králi učení sklamali, že slíbivše jemu k němu sě nevrátili[74]že slíbivše jemu k němu sě nevrátili] navíc oproti lat., rozhněva sě velmi. Tehda poslav své posly[75]své posly] navíc oproti lat., káza všěcky dietky zbíti, ješto biechu v Bethleemě i ve všem tom[76]tom] eius lat. okolí, kteréž biechu ve dvú letú. Pakli kteří mlazší biechu[77]Pakli kteří mlazší biechu] et infa lat., pro to[78]pro to] proto Kyas jim nic neotpúštěli[79]pro to jim nic neotpúštěli] navíc oproti lat.. To káza proto učiniti, že podlé řěči oněch králév nadějieše sě, by mohl Ježíš tak stár býti[80]To káza proto učiniti, že podlé řěči oněch králév nadějieše sě, by mohl Ježíš tak stár býti] secundum tempus, quod exquisierat a magis lat.. Mt2,17 Tehdy sě naplni proročstvie[81]proročstvie] quod dictum est per lat. Jeremiášě proroka, jenž praví: Mt2,18 Hlas v Rama slyšěn jest, pláč a kvielenie veliké, Rachel pláče svých synóv, a nechtěla sě utěšiti, neb jich nenie.

Mt2,19 A když umřě Herodes, tehdy anjel boží[82]boží] Domini lat. zjěvil sě[83]sě] + in somnis lat. Jozefovi v Ejiptě[84]Ejiptě] Egyptě Kyas Mt2,20 i povědě jemu[85]jemu] navíc oproti lat.: „Vstaň, praviť[86]praviť] navíc oproti lat., a vezmi dietě a matku jeho, jdiž do země židovské, nebo sú zemřěli[87]zemřěli] zemřeli Kyas ti, ješto sú hledali smrti[88]smrti] animam lat. toho děťátka.“ Mt2,21 Tehdy Jozef[89]Tehdy Jozef] Qui lat., autem Ioseph var. vstav, vzem dietě a matku jeho, i jide s ním[90]s ním] navíc oproti lat. do země židovské, Mt2,22 a když uslyšě, že Archelaus kraluje v židovské zemi miesto Heroda, otcě svého, bál sě tam[91]tam] geho rkp., tudy Kyas, srov. tam BiblLitTřeb jíti (to jest do Jeruzaléma a bliz okolo do té všie vlasti[92]to jest do Jeruzaléma a bliz okolo do té všie vlasti] navíc oproti lat.). Tehdy vzem přikázanie[93]vzem přikázanie] admonitus lat. ve sně ot anjela[94]ot anjela] navíc oproti lat., bra sě s svú čeládkú[95]s svú čeládkú] navíc oproti lat. do jedné vlasti, jiežto bieše jmě Galilea[96]do jedné vlasti, jiežto bieše jmě Galilea] in partes Galilaeae lat.. Mt2,23 A šed do jednoho města té vlasti[97]té vlasti] navíc oproti lat., jemužto bieše jmě Nazareth, i počě tu přebývati, aby sě naplnilo slovo[98]slovo] navíc oproti lat., jenž jest řečeno skr[171v]číslo strany rukopisu

X
32v nichžto Herodes králem bieše] Herodis regis lat.
33ješto biechu také králi v arabské zemi] navíc oproti lat.
34jedemy] jedem Kyas
35s dary] navíc oproti lat.
36uslyšav] uslyšev Kyas
37všickni lidé v Jeruzalémi] omnis Ierosolyma lat.
38žákovské] żkowſkee rkp., navíc oproti lat.
39mistry nebo písařě obecné] scribas populi lat.
40starosty nad kněží a mistři] illi lat.
41jemu] nemá lat. + ei var.
42v městě] navíc oproti lat.
43písmo praví] scriptum est lat.
44město] terra lat.
45mezi znamenitými městy] in principibus lat.
46počě jich tázati] didicit ab eis lat.
47krále nového] navíc oproti lat.
48jim] navíc oproti lat.
49jeho] navíc oproti lat., + eum var.
50inhed] navíc oproti lat.
51k němu] navíc oproti lat.
52vzvěděchu králevu vóli] audissent regem lat.
53všichni spolu] navíc oproti lat.
54jim] gim Kyas
55opět sě jim ukázavši] navíc oproti lat.
56nad dóm] supra lat.
57nerodieci sě nikam hnúti] navíc oproti lat.
58svatú] navíc oproti lat.
59klaněli sú se jemu a] adoraverunt eum: et lat.
60ti třie králi] navíc oproti lat.
61přikázanie božie] responso lat.
62králi, jemužto jmě] navíc oproti lat.
63již] navíc oproti lat.
64boží] Domini lat.
65a tak jemu povědě] dicens lat.
66Vstaň] + et lat., nemá var.
67jeho] eius lat.
68Ejipta] Egypta Kyas
69kterak by mohl to dietě zahubiti] puerum ad perdendum eum lat.
70Ejipta] Egypta Kyas
71slovo božie, jenž praví] quod dictum est a Domino lat.
72Ejipta] Egypta Kyas
73oni třie] navíc oproti lat.
74že slíbivše jemu k němu sě nevrátili] navíc oproti lat.
75své posly] navíc oproti lat.
76tom] eius lat.
77Pakli kteří mlazší biechu] et infa lat.
78pro to] proto Kyas
79pro to jim nic neotpúštěli] navíc oproti lat.
80To káza proto učiniti, že podlé řěči oněch králév nadějieše sě, by mohl Ježíš tak stár býti] secundum tempus, quod exquisierat a magis lat.
81proročstvie] quod dictum est per lat.
82boží] Domini lat.
83sě] + in somnis lat.
84Ejiptě] Egyptě Kyas
85jemu] navíc oproti lat.
86praviť] navíc oproti lat.
87zemřěli] zemřeli Kyas
88smrti] animam lat.
89Tehdy Jozef] Qui lat., autem Ioseph var.
90s ním] navíc oproti lat.
91tam] geho rkp., tudy Kyas, srov. tam BiblLitTřeb
92to jest do Jeruzaléma a bliz okolo do té všie vlasti] navíc oproti lat.
93vzem přikázanie] admonitus lat.
94ot anjela] navíc oproti lat.
95s svú čeládkú] navíc oproti lat.
96do jedné vlasti, jiežto bieše jmě Galilea] in partes Galilaeae lat.
97té vlasti] navíc oproti lat.
98slovo] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).