[Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<170v171r171v172r172v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[170v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Počínají sě čtení svatého Matěje

Mt1,1 Kniehy narozenie Jezukrista, syna Davidova, syna Abrahamova. Mt1,2 Abraham urodil Izáka, Izák urodil Jakuba a Jakub urodil Judu a bratří jeho. Mt1,3 Juda pak urodil Phares a Zarama z té ženy, jiežto jmě bylo[1]té ženy, jiežto jmě bylo] navíc oproti lat. Thamar, Phares pak urodil Ezroma, Ezrom pak urodil Arama. Mt1,4 Aram pak urodil Aminadaba, Aminadab urodil Naazona, Naazon pak urodil Salmona. Mt1,5 Salmon pak urodil Booza z té ženy, jiežto jmě bieše[2]té ženy, jiežto jmě bieše] navíc oproti lat. Raab, Booz pak urodil Obetha z té ženy, jiežto jmě bylo[3]té ženy, jiežto jmě bylo] navíc oproti lat. Ruth, a Obeth pak urodil Jesse a Jesse pak urodil krále Davida. Mt1,6 David pak král urodil Salomona z té ženy[4]ženy] navíc oproti lat., ješto někdy byla žena sluhy krále Davidova, jemužto jmě[5]někdy byla žena sluhy krále Davidova, jemužto jmě] navíc oproti lat. Uriáš. Mt1,7 Salomon pak urodil Roboama a Roboam pak urodil Abiama, Abias pak urodil Aza. Mt1,8 Aza pak urodil Jozaphata a Jozaphat pak urodil Jorama, Joram pak urodil Ozia. Mt1,9 Ozias pak urodil Joathana, Joathan urodil Achaza, Achaz pak urodil Ezechiášě. Mt1,10 Ezechiáš pak urodil Manassen, Manasses pak urodil Amona, Amon pak urodil Joziášě. Mt1,11 Joziáš pak urodil Jekoniášě a bratří jeho, a to bliz toho času, když sú byli Židové u vězení v Babyloně[6]a to bliz toho času, když sú byli Židové u vězení v Babyloně] in transmigratione Babylonis lat.. Mt1,12 A po babylonském vězení, když sú sě Židé vrátili [b]označení sloupcedo své země[7]A po babylonském vězení, když sú sě Židé vrátili do své země] post transmigrationem Babylonis lat., Jekoniáš pak urodil Salatiele, Salatiel pak[8]pak] pal rkp. urodil Zorobabele. Mt1,13 Zorobabel pak urodil Abiuda, Abiud pak urodil Eliachima, Eliachim pak urodil Azora. Mt1,14 Azor pak urodil Sadocha a Sadoch pak urodil Achima, Achim pak urodil Eliuda. Mt1,15 Eliud pak urodil Eleazara, Eleazar pak urodil Mathana, Mathan pak urodil Jakuba. Mt1,16 Jakub pak urodil Jozefa, mužě svaté[9]svaté] navíc oproti lat. Mařie, z niež sě jest narodil Ježíš, jemužto dějí Kristus. Mt1,17 Všickni[10]Všickni] + itaque lat. národové ot Abrahama až do Davida národóv čtrnádcte a ot Davida až do jětie babylonského národóv čtrnádcte a ot jětie babylonského až do našeho[11]našeho] navíc oproti lat. Jezukrista[12]Jezukrista] Christum lat. národóv čtrnádcte.

Mt1,18 Narozenie pak našeho[13]našeho] navíc oproti lat. Jezukrista[14]Jezukrista] Christum lat. takto sě jest stalo. Když bieše u manželstvo dána matka našeho Jezukrista[15]našeho Jezukrista] eius lat. Maria Jozefovi, dřieve než sě sjidechu tělestně[16]tělestně] navíc oproti lat., nalezena by, že jest počala[17]jest počala] navíc oproti lat. v životě majíc, a to, což bylo počato v niej, skrzě ducha svatého bieše[18]a to, což bylo počato v niej … bieše] navíc oproti lat.. Mt1,19 Tehdy Jozef, muž její, že bieše muž[19]muž] navíc oproti lat., + homo var. spravedlný, nechtě jie z svého domu vypustiti a zjevně pohaniti[20]z svého domu vypustiti a zjevně pohaniti] traducere lat., chtieše ji tajně ot sebe pustiti. Mt1,20 A když to mysléše, tehda anjel boží[21]boží] Domini lat. zjěvi sě jemu ve sně a řka takto: „Jozefe, synu Davidóv (tověz rodu Davidova[22]tověz rodu Davidova] navíc oproti lat.), neboj sě přijieti Marie, své ženy, neb to, což sě jest v niej narodilo, to jest skrzě ducha svatého. Mt1,21 Neb urodí syna a vzděješ jemu Ježíš jmě (točíš spasitel[23]točíš spasitel] navíc oproti lat.), neb on spasí svój lid ot hřiechóv jich.“ Mt1,22 A to sě vše stalo proto, aby sě naplnilo slovo proroka Izaiáše v sedmé kapitole, jenž praví[24]slovo proroka Izaiáše v sedmé kapitole, jenž praví] quod dictum est a Domino per prophetam lat. a řka takto: Mt1,23 Aj, panna počne v životě[25]životě] živuotě Kyas svém[26]svém] navíc oproti lat. i porodí syna, jemužto jmě bude[27]bude] vocabunt lat. Emanuel, to sě vykládá Buoh s námi[28]Buoh s námi] buoh s námi Kyas. Mt1,24 Tehdy Jozef vstav ze spánie, učinil, jakž jemu bieše přikázal anjel boží[29]boží] Domini lat.. I vzě svú ženu, Mt1,25 a nepozna jie tělestně[30]tělestně] navíc oproti lat., až ona urodi svého syna prvorozeného, i přěvzděchu jemu[31]přěvzděchu jemu] vocavit nomen eius lat. Ježíš.

Druhý rozdiel

X
1té ženy, jiežto jmě bylo] navíc oproti lat.
2té ženy, jiežto jmě bieše] navíc oproti lat.
3té ženy, jiežto jmě bylo] navíc oproti lat.
4ženy] navíc oproti lat.
5někdy byla žena sluhy krále Davidova, jemužto jmě] navíc oproti lat.
6a to bliz toho času, když sú byli Židové u vězení v Babyloně] in transmigratione Babylonis lat.
7A po babylonském vězení, když sú sě Židé vrátili do své země] post transmigrationem Babylonis lat.
8pak] pal rkp.
9svaté] navíc oproti lat.
10Všickni] + itaque lat.
11našeho] navíc oproti lat.
12Jezukrista] Christum lat.
13našeho] navíc oproti lat.
14Jezukrista] Christum lat.
15našeho Jezukrista] eius lat.
16tělestně] navíc oproti lat.
17jest počala] navíc oproti lat.
18a to, což bylo počato v niej … bieše] navíc oproti lat.
19muž] navíc oproti lat., + homo var.
20z svého domu vypustiti a zjevně pohaniti] traducere lat.
21boží] Domini lat.
22tověz rodu Davidova] navíc oproti lat.
23točíš spasitel] navíc oproti lat.
24slovo proroka Izaiáše v sedmé kapitole, jenž praví] quod dictum est a Domino per prophetam lat.
25životě] živuotě Kyas
26svém] navíc oproti lat.
27bude] vocabunt lat.
28Buoh s námi] buoh s námi Kyas
29boží] Domini lat.
30tělestně] navíc oproti lat.
31přěvzděchu jemu] vocavit nomen eius lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).