[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[8v]číslo strany rukopisuneposlušenstvie a neřádné chovánie, a zvláště od ženy.

Kterak se mají chovati ranění a čeho se vystřiehati mají

Tuto se pokládá jedna správa a naučenie mistra Antonie, kterak se mají chovati všelicí ranění a čeho se vystřiehati mají, a zvláště, kteříž jsú velikými ranami v hlavu zbiti nebo zraněni.

Nejprvé varuj se každý silného pitie, a zvláště vína, lečť by se jeho velmi chtělo. Tehdy se muožeš skrovně napiti, přileje k němu vody, ať by jemu sílu odjala, ať by tebe nezmámilo. Druhé – nejez nižádného masa hrubého sprvu, ani kterého ovoce. Třetie – máš se nejviece při tom času ženy varovati, aby se s ní skutku nedopustil, nebo by skrze [9r]číslo strany rukopisutu věc musil umřieti anebo smysla zbejti a blázniti. Čtvrté – máš při tom času u pokoji ležeti a bez křiku, a což nejméně muožeš mluviti, a ven se na povětřie netúlati, a to proto, ať by se nic k ranám nepřivrhlo. Jeliž[g]Jeliž] Gelyſs se pozdvihneš a silnější budeš, tehdy pak jez krmě dobré, kterýchžto žádost máš. Ale sprvu raněnie nejez nižádných hrubých věcí a nezažitých, a zvláště masa sviňského, ani býkového, ani beranieho, ani hrachu, ani mléčných věcí, neboť mistr Galienus praví, že máš při tom času jiesti kouře rozvařené, a zvláště kapún, a čisté maso [9v]číslo strany rukopisutelecie a syrnú polévku a kaši mandlovú a jiné dobré kaše a polévky. A nejez nic s pepřem, ani s šefránem, ale jez rád všecky krmě s muškátovým květem a zázvorem. Neboť to mozk silní a krev čistí a rodí a mdloby srdečné odhoní. Také muožeš jiesti k žádosti čisté jablko pečené a z ryb ježdík a vokún, a když se zhojíš a zdráv budeš, tehdy jez zase, cožť se líbiti bude, neboť mnohý skrze své nechovánie umierá nebo v škodu upadá, a toť vše bývá lékaři připsáno.

Vejstraha lékařův

Tuto se pokládá jedna správa a naučenie mistra [10r]číslo strany rukopisuGaliena pro nedoučené lékaře ranné, aby se uměli spravovati a vystřiehati ran smrtedlných a škodlivých, aby tudy, chtiece dary vzéti, i neupadli skrze to v hanbu a v škodu. I protož náprvé každý lékař znamenati má, jestli rána smrtedlná, čili nic, neboť bývá hlava rozličně raněna a někdy suchými ranami zbita a zmožděna. Neboť včas bývá leb rozbita a proražena a kuože na ní celá ostává. A časem maso až do kosti a včas skrze leb až do pleny a včas skrze plenu až do mozku, a toť jest raněnie smrtedlné. I protož se má každý vystřiehati a varovati léčiti

X
gJeliž] Gelyſs
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).