[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[14v]číslo strany rukopisuvelmi dobře, i tiehniž jen ven poznenáhlu, tak hledě, aby jeho nestrhl. Pakliť by se přihodilo, žeť by ten šíp stržený byl, a ty jeho nevěděl, kde hledati, učiniž takto: Vezmi hladké železo, kteréť k tomu připraveno jest, i zmažiž je mastí dobře a pustiž je v tu ránu znenáhla a smakej jím velmi pilně v té ráně, zda by jím kde ten šíp počíti a osmakati mohl právě, v kterém miestě vězí. A když jen dobře osmakáš a právě počiješ, tehdy učiň takto: Vezmi břitvu k tomu připravenú i prořežiž mu jí tu ránu tak, aby mohl do nie volně a právě po ten [15r]číslo strany rukopisušíp kleštmi sáhnúti, pak, zmaže ty kleště mastí, i séhniž jimi v tu ránu. A ufasuj sobě ten šíp velmi dobře a tiehni jen z té rány poznenáhlu, ať by ven nevynikl. A drž velmi tuze kleště v hromadu, ať by doluov neskočily, nebo by tiem raněnému tak velikú bolest udělal, jako by jen znova zastřelil. Pakliť by se přihodilo, že by ten šíp hluboko vězel a tuze, a ty že by se za život bál, tehdy učiň takto: Nechej toho šípu tam, ale vezmi hořec suchý a udělej z něho knot, a namaže jen mastí, i vtiskniž mu jen v tu ránu tuze. A učiň to každé vázanie a rozšíříť mu se tiem ta rána a rozjie, žeť z nie ten šíp tiem raději bude moci vyníti. [15v]číslo strany rukopisuPak učiň takto: Vezmi magnes kámen a osladič skalný i ztluciž to na prach a směs to s mastí apostoliconcizojazyčný text, pak dělejž z toho flastry a klaď je na tu ránu a vytáhneť mu se tiem ten šíp ven, lečť by velmi tuze v kostech vězel. A kdyžť by se taková věc přihodila, žeť by šíp naskrze nepronikl a měl ještě střeliště v sobě, tehdy jen raději proraz na druhú stranu a vytiehni jen ven. Pak važiž jen nejprvé takto: Udělej knoty s obú stran, cožť jest vhod, pak omočiž je u bielku z vejce a vstrč mu je v rány a na to flastry polož, kteréť k tomu slušejí, pak, když jeho převazovati budeš, tehdy jemu již máš mazati knoty [16r]číslo strany rukopisumastí hnojící, a dělej vždy[j]vždy] vdzy menšie a dej jemu traňk, kterýť k tomu slouží, neboť se tiem rána spěšnějie hojiti bude a kruntovnějie. A to čiň, ažť se namiesto vyhojí a zdráv bude.

Ktož sobě krk vyrazí nebo ukřiví

Takto máš léčiti a hojiti každého, když kto odkud spadne a vyrazí sobě krk nebo ukřiví, a že nebude moci proto dobře mluviti. Tehdy učiň takto: Nejprvé rozvaž jemu usta a vstrč jemu roubík z vrbového dřeva mezi zuby, ať by mu se zase sklesnúti nemohly, pak vezmiž jemu hlavu oběma rukama a zapři[k]zapři] zapryzy se v jeho ramena i vtrhniž jemu zase krk na své miesto, ať mu se zase hlava napraví. Pak, vezma mast dyaltee,cizojazyčný text i zmažiž mu jí dobře všeckno hrdlo, a to čiň

X
jvždy] vdzy
kzapři] zapryzy
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).