[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[16v]číslo strany rukopisumazánie po několikrát, ať mu hrdlo neoteče a žíly ať mu zase změknú. A takť bude zase zdráv a na hrdlo volen jako prvé.

Když se komu čelisti hnú, totižto sáňky

Takto máš léčiti a hojiti každého, když se komu přihodí, že mu se čelisti, totižto sáňky, hnú z svého miesta a že jemu usta odevřená státi budú, že jich zase zavřieti moci nebude. Takto jemu učiniti máš: Posaď jeho proti sobě a vstrč jemu oba palce v jeho usta, což nejdále budeš moci nazad, i tiskniž jemu škráně doluov, pak sáhniž jemu prsty proti ušima doluov k dásniem i zdvihniž jej nahoru a trhniž jím silně k sobě, a takť mu zase sáňky vstúpie na své miesto právě. Pak zmažiž jemu hrdlo dobře i sáňky mastí dyalteecizojazyčný text, ať mu neoteče, a budeť zdráv.

[17r]číslo strany rukopisu

Ktož jest v hlavu zbit ranami suchými

Takto máš hojiti každého, ktož jest velmi v hlavu zbit ranami suchými tak, že by chtěl pro velikú bolest smysla zbejti, a zvláště když jemu hlava oteče a kuože na ní celá bude. Takto jemu učiniti máš, jakoť mistr Avicenna radí, kaž jemu krev púštěti z hlavné žíly, ať mu tudy ta krev zbitá vyjde[l]vyjde] wyngde ven, ať mu se hlava viece nenadýmá, ať by se nezbláznil. Pak, vezma otruby šrotové a máslo, máš li májové nebo toto nové nepřepuštěné, i ztluciž to dobře spolu jako kaši a povař toho na rendlíku, pak, namaže toho štědře na plenu, i přiložiž mu to na to zbitie, a to učiň jednú, druhé i třetie, a jestliť by pak to nespomohlo, tehda učiň takto: [17v]číslo strany rukopisuRozřež jemu kuoži na té ráně a ohledej pilně, zdať by jemu byla leb proražena nebo vlomena, a budú liť v ní které kosti zdrobené, vybeř je ven. A potom jemu tu ránu leč a hoj mastmi, kteréť k ranám slušejí. Než traňkuov jemu píti nedávej, aby jeho nezmámil, a kdyžť jemu ta rána počne dobře celeti, tehdy mu udělej flastr, vezma aposstolykoncizojazyčný text, i kladiž mu jen na tu ránu, a toť mu jí vyhnojí a vytáhne z nie tu nečistotu ven a zacelíť mu tu ránu velmi lechce a beze vší bolesti.

Komuž jest leb v hlavu vražena

Když jest komu leb velmi v hlavu vražena nebo vlomena, takto jemu spomoci

X
lvyjde] wyngde
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).