[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

v[19v]číslo strany rukopisušech mastí, jediné jemu dobrý traňk k tomu dávaje, a chceš li, ať by se nic k té ráně nepřivrhlo, řiekej nad ní po třikrát při prvniem vázaní tato slova, a potom než vždy jedinú, a řka takto, když ránu ohleduješ nebo zavazuješ: „Viec božie milosti nežli této bolesti, pane Jezukriste, ve jméno tvých svatých božích ran pěti, račiž zahojiti tuto šestú, bez přímětuov[n]přímětuov] prziemyetuow, bez otokuov, bez bolestí i beze všech přivržených věcí. Ve jméno Otce, i Syna, i Ducha svatého, amen.“ A to muožeš při každé ráně řiekati, a nepřivržeť se k nižádné ráně nic zlého.

[20r]číslo strany rukopisu

Tuto se vypisují slova a žehnánie, kterýmiž jest pan Léskovec a Vlchovec[4]snad chybný zápis všeliké rány hojil, a ty se vykládají takto: Když přídeš po nejprvé k raněnému, řiekej jemu nad ranú po třikrát takto: „Přikazujiť boží mocí, aby tato rána celela bez † bolesti, bez † střielenie, bez † votokuov, bez † přímětuov[o]přímětuov] prziemyetuow i beze † všech přivržených věcí. Jakož jsú pánu bohu celely jeho svaté rány, ve jméno Otce, i Syna, i Ducha svatého.“ Pak vymý ránu vínem, a omoče čistú vlnu v dřevěném oleji, i vložiž to v ránu miesto knotu, a na to flastr. A tak věž, ažť se zhojí [20v]číslo strany rukopisuta rána namiesto. A traňk při tom dávej, kterýť k té ráně slušie, ať se tiem spieše zhojí.

Tuto se pokládají opět jiná slova, kterýmiž pan Labut a pan Habart hojí, a ta se vykládají takto: Šli třie ščastní bratřie jednú ščastnú cestú, i potkal jest je pán buoh, i řekl jim: „Kam to jdete, třie ščastní bratřie?“ „Pane, jdeme rozličného kořenie ryt na rány na rozličné, na sečené i na bodené.“ I řekl jim pán buoh: „Jděte[p]Jděte] gdete a vezměte z beránka vlny a z révu vína a z olivy oleje, a věžte ve jméno mé a menujte bez přímětuov[q]přímětuov] prziemyetuow, bez otokuov i beze všech přivržených věcí, [20r bis]číslo strany rukopisua žehnejte ve jméno Otce, i Syna, i Ducha svatého.“ A potom, vezma víno a olej a vlnu, učiň, jakož nahoře psáno stojí. A přitom traňk dávej, a zhojíš každého.

O mastech

Tuto se pokládá jedna správa a naučenie velikých mistruov a lékařuov slovutných, nejprvé mistra Avicenny a mistra Kaliena, s jinými lékaři dospělými v lékařství ranném, o mastech rozličných, kterak se které dělati mají a které kterým ranám příslušejí, aby se podlé toho spravovati uměl a věděl, kterú mastí kterú ránu vázati máš, nebť jsú masti rozličné, jedny hojie, druhé hnojie, některé měkčie a některé

X
npřímětuov] prziemyetuow
opřímětuov] prziemyetuow
pJděte] gdete
qpřímětuov] prziemyetuow
4snad chybný zápis
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).