[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

vezma plenu, i střihejž ji na několikero a na tu rúchu přilož flastr a protiehni jen lechky skrze teplé víno a polož jemu na ten úraz a nech toho až do třetieho dne a potom opět nový z též masti, a zhojíť se jistě z boží pomocí. Neboť ten flastr sprošťuje mozk i všelikú ránu zlámanú v hlavu a ztlučenú leb, a zvláště tiemě, a nebo když by která mokrost a voda byla na svrchní pleně nebo dolejší, ale pomni na to, aby toho tajil, lečť by velmi milý přietel byl.

Mast na hlavy zmožděné

Mast k hlavám zbitým a zmožděným takto se dělá: Nejprvé vezmi červenú bukvici i s kořenem a zsuš ji dobře a ztluc na prach, pak vezmi staré sádlo vymočené a vespiž v ně ten prach a vař to spolu, dokudť se zdáti bude, a potom zcedě schovej. A tať mast hojí hlavy zbité a zmožděné kterýmž kolivěk úrazem a všeckny kosti zmožděné ven z rány vytahuje a velmi brzo ránu hojí a celí, a jest věc skušená.

Mast na provaly

Takto máš dělati mast, kterážto hojí a léčí všeliké bolesti rozjedlé a provalené, kterúžto vypisuje mistr Ipokras: Nejprvé vezmi černú smolu a smolu arabskú, každého [#]obrázek nebo jiný grafický prvek libry, i směsiž to všeckno spolu a povař toho málo. Pak vezmi mastix a bielé kadidlo, a zetři to dobře na prach, a pryskyřice. A to každého lot a směs to v hromadu a nechajť se rozpustí velmi dobře, pak procediž to skrze rúchu na studenú vodu a potom ji zdělej mezi rukama při vohni, přičině k ní voleje, ať by změkla. A tať mast uzdravuje všeliké rány nečisté a fistule a hlízy vyhnilé a všecken flus, kterýžto z hlubokosti těla pochodí, stavuje a léčí namiesto.

Na provaly

Mast jiným obyčejem takto se dělá: Nejprvé vezmi múku žita jarého a loj čistých jeřátek mladých, med jarý vyčištěný na vohni a spěněný ode všie nečistoty a dřevěný olej, a to všeho rovně, i směsiž to spolu a vař na tichém vohni a miešej, ať by nepřihořala a nevyběhla anebo se nesrazila, a nechajť vře poznenáhlu, ažť počne hustnúti a tvrdnúti, tehdy ji odstav někde v studené miesto na zemi, ať vychladne. Pak, vezma čisté nové plátno lněné, i dělejž z něho flastry, nějakú nádobu novú, aby se toho rukama nedotýkal, a uzříš velmi divné hojenie, neboť ta mast hojí všeckny věci rozjedlé a vlkojedé a tu nemoc, jakoť slove pojed, a jiné všecky bolesti, kteréžto jsú nezhojitedlné na člověku, a zvláště na nohách.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).