[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

a věž se jí, pak, nadělaje prachu z těchto věcí, i zasýpejž jím sobě. A tenť se takto dělá: Vezmi sukna modrého a šalviji, i vložiž to v nový hrnec a zamaž to hlinú dobře a spal to na prach, a tiem zasýpej a vždy touto vodú vymývej. A tu takto dělej: Vezmi vody studničné s puol pinty a vlož do nie bielého kamence lot a nechajť se rozpustí, pak vymývejž sobě tu bolest čistě tou vodú a tiem prachem posýpej a na to flastry z té masti přikládej. A tak čině, zhojíš tu každú bolest, jakož slove nemoc neuzdravitedlná a nezhojitedlná, a jestiť pokušené.

Na vlkojedy

Mast na rozličné vlkojedy jiným obyčejem takto se dělá: Nejprvé vezmi škořepiny vaječné, jakoť tepú u veliký pátek k mazancom, a ty ztluc na prach a prosej čistě, pak vezmi kozí smetanu a vespi ten prach do nie a vař to spolu dobře. Pak, cožť toho svrchu bude, to zbeř a schovej a ostatek rozklaď tence na šindeli a nechajť uschne, a potom to ztluc čistě na prach, pak zasýpej sobě tiem prachem a na to se tú mastí věž, kterú si sebral, a zhojíš se velmi rychle.

Mast velmi misterná na rozličné bolesti vyhnilé a vlkojedé, kteráž se z cihel dělá, a to takto: Nejprvé vezmi staré slaniny a zřež jie drobně, pak zškvařiž jie dobře na pánvici a proceď skrze rúchu na studenú vodu. Nejprvé zvaře v té vodě husí nožku, verbenu a starček, pak nechajžť ten tuk stojí na té vodě asi čtyři dni a čtyři noci, ať se z něho suol ven vytáhne, a potom ten tuk zbeř čistě do kotlíka, vstav jen na voheň a nechajť vře poznenáhlu, dokudť praštěti bude. Pak vezmi galmej, jestiť hlína, v kterúžto mosaz lejí, a rozpal ji dobře a uhas ji u víně asi po třikrát. Pak vezmiž té hlíny dva diely a jeden diel starých cihel tlučených a směs to, což nejlépe budeš moci spolu, a přičiň k tomu pátý diel vitriolumcizojazyčný text obecného. Pak vezmi toho tuku vyškvařeného dva loty proti jednomu lotu těch prachuov i vařiž to spolu asi za čtvrt hodiny a miešej velmi dobře, ať se ty prachové smiesie s tiem tukem, a potom odstav a schovej, pak maže tu mast na dubový list, i kladiž sobě na bolest, a bude liť to jézva velmi zasmrazená, učiň takto: Vezmi kýchavky v krámiech a vespi ji do flašky a nalí na ni vína a zahraď to, což nejlépe budeš moci, a vstav ji do vrúcé vody a nech jie tam za dobrú chvíli. Pak vymývejž sobě tiem vínem

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).