Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r1v2r2v3r3v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

O žalobě práva podacího X

Žaluje li kto na druhého, že by byl příčina vraždy IX

Budeta li dva vražedlníky a žaloba jde toliko na jednoho IX

Pozná li se kto dobrovolně v vraždě IX

Žaloba na dvě ženě z vraždy skrze čáry zjednané IX

Komuž ženu ulúdí, nemuož skrze poručníka žalovati X

Muož li vyobcovaný neb klatý žalovati v soudu X

Má li obviněný dědicuom odpoviedati v žalobě X

O výmienkách žalobce a obžalovaného X

Bude li žaloby z vraždy na súdce neb konšela, kto to má súditi X

Žádný nebuď puzen k žalovánie bezděčně, leč počne žalovati X

O času žalovánie XI

Žaluje li kto neprávě na ženu z cizoložstva XI

Žaluje li kto na rychtáře, že nechce súditi XI {netbá liť soudce a odkládaní pří}marginální přípisek mladší rukou

O žalobě v raném mluvení XI

Kto mohú žalovati a kto nic XI

O žalobě člověka obecního XI

Žaloba muož býti poručena bez vědomí súpeře

O času žaloby z příčiny vraždy XI

Kterak obžalovaný nemohl by přemožen býti XI

O trojí žalobě pojednú na jednoho a jedné odpovědi na všecky XI

Sedm svědkuov jest z podstaty pře provedenie XI

O žalobě na žháře XII

O řečníciech a jich záplatě XII

O biřicově mzdě XII

Řečník nemá mluviti než od jedné strany XIII

Urazí li jedno dobytče druhé XIII

O žalobě měsckých úředníkuov XXVI

O ortelovániech a odolávaní k vyššiemu právu XIII

Povaha odolávajícieho po odsudku XIII

Kterými slovy má se státi odvolánie XIII

Zpuosob vznesení ortele XIIII

Odvolání není platné, nebude li ve 4 nedělech dovedeno XIIII

O ubrmanech XIIII

Žena a děti po smrti nemohú zvrci ubrmanství XIIII

Která braň přísluší rychtáři XIIII

O sazení stromuov a štěpuov XIV

O obstavovánie

O obstavenie hovad kniha a jiných věcí vlastních, cizích, pójčených, zastavených, prodaných XV

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).