Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r1v2r2v3r3v4r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Kuoň nalezený na poli muož li po časiech staven býti XV

Obstavený kuoň koliko súkupuov má mieti k obdržení XV

Neznámý, jenž kuoň obstaví, a svědkové jich tajně buďte slyšáni a rozdielně XVI

O obstavení koně pójčeného XVII

O obstavení koně kradeného XVII

O přiznání a odepření kradeného koně staveného XVIII

O obstavení kněžských věcí a koní jich XVIII

O zproštění slibu z obstavení příhodném XIX

O obstavení koňském příhoda XIX

O obstavení koňském jelikož k súdu XIX

Neobžalovaní nebuďte stavováni miesto obžalovaných na rozličných práviech XIX

Statek obžalovaného muož staven býti jako on sám XIX

Neobžalovaný druhdy muož býti obstaven miesto viněného XIX

Který kuoň nemuož právem staven býti XX

O obstavení meče, sukně, pláště XX

O obstavení kovářských věcí XX

O obstavení statku XX

O stavování krav a voluov XX

O obstavení koní pro podkovánie XX

Staví li súsed súseda pro dluh na jiném právě XX

O služebnostech {pohodlnostech}meziřádkový přípisek mladší rukou měsckých

O dešťové vodě XXI

O trojí služebnosti vody XXI

Stavení svého každý muož polepšiti zhuoru a na hluboko XXI

Ktož má právo k studničné vodě, máť právo i ku příchodu k ní XXI

O přísedíciech v zavitém soudu XXI

O nuzných potřebách neb hodných příčinách nestání k soudu XXI

Nestálý ku právu okaž nuznú potřebu ve třech dnech XXI

Vězení a povodeň druhdy překáží okázati nuznú potřebu XXII

O úrocích a úročníciech XXII

O úrociech nezaplacených a o právu purkrechtním XXII

Úrok věčný i časný předcházie dluhy XXII

Úrok věčný nemá psán býti v rejistra XXII

O fentováním úročním příhoda XXIII

Základové pro úrok vzatí mají býti zvláštního statku XXIII

Mohú li úrokové zastaveni býti XXIII

Úročník nemuož svých věcí jinam odlučovati bez vuole pána XXIII

O výplatě úroku měsckého XXIII

O fentování úroka dědičného XXIIII

O právu odevzdání dědictví a domuov XXIIII

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).