[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[124v]číslo strany rukopisukterak se brzo naučí, ktož se tvú svatú milostí učí. Netřeba jemu času prodleného ani jiných mistróv tresktánie, ani všelikých jiných kněh změčenie[93]změčenie: zmyeczenie[94] srov. měčiti, než tvé svaté milosti brzké vzdešenie, neb si všeho mistrovstva snadné naučenie. O tom také píše svatý Řehoř, jakžto svatá cierkev zpievá: Ó, svatý duše, ty si v svaté proroky vdechl, aby Jezukristova tebú jim zjevená tajemstvie světu zvěstovali. Ty si svaté apoštoly naučiv, potvrdil, aby vieru Jezukristovu po všem světu zvučně provolali. Kdyžto bóh otec veš svět tvořieše, tehda se ty, duše svatý, nad vodami vznášieše, tu vše jednaje v tom času, ješto bylo na věky předvěděno[dc]předvěděno] przedwiedieni v tobě bez času. Tens počátek v svém vědění na vodách posvětil, nám na znamenie dávaje, že skrze svatý křest u vodě tvým svatým vdešením bohu se dostanem. Ty[dd]Ty] Tys, svatý duše, když chceš, kohož chceš, v duši spoříš i živíš. Ty rozpačná srdce rúčím činem plačtivě skrúšením kvielíš. Ó, nebeský mistře, ozři se na ny, na hřiešné, nauč, rozkvěl a od sebe nerozlučuj! Nebs utěšitel přejasný, siré duše host přemilý, hřiešného člověka sladké odvlaženie. Tys spravedlivých lidí odpočívanie i všech žalostivých nebeské utěšenie. Ó, duše svatý, tys ten, ještos svým zvolením, vítězstvím, svaté mučedlníky tak silně posílil i potvrdil, že což sú biti i dráni, sečeni, vláčeni, pečeni, řezáni,

X
93změčenie: zmyeczenie
dcpředvěděno] przedwiedieni
ddTy] Tys
94 srov. měčiti
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).