[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<77r77v78r78v79r79v80r80v81r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bolestí umřel. Amen.

Svatého Longina

Svatý Longinus byl jest slovutný rytieř a měl vladařstvie nad jinými rytieři. A když těch časóv náš spasitel Ježíš Kristus na kříži rozpat byl, tehda Longinus, jakžto jemu Pilát byl přikázal, jeho svatý bok ostrým kopím otevřel. A znamenav veliké zázraky, ješto se v tu hodinu dějiechu: slunce se zatmělo, země se potřásla. Těm věcem se podiviv, v Jezukrista uvěřil. A zvláště proto, jakž jedné staré kněhy praví, že když svatý Longin anebo pro nemoc, anebo pro strast byl oslnul, jakž se svú očí krví našeho spasitele, ješto po kopí k jeho rukama tekla, dotekl, tak inhed prozřev, uvěřil. Proněžto inhed rytieřstvie vzdav, svatým se apoštolóm poručil a od nich se svaté vieře naučiv, do dalekých vlastí šel, tři a třidceti let duchovní život veda, mnoho lidí slovem i příkladem na křesťanskú vieru obrátil.

Zatiem jeden súdce jeho jal. A když se nechtěl pohanským modlám modliti, kázal jemu súdce jazyk vyřezati a všecky zuby vybiti. Avšakž pro to svatý Longin hlahola neztratil, ale sekyru pochopiv, všecky pohanské modly zbil a řka: To dobře uzříme, jsú li toto bohové. Tehda diáblové z těch modl vyšedše, v toho súdci i v jeho tovařistvo vstúpili. Tehda oni jako bez smysla zabývajíce se a najposléze před svatého Longina přišedše, padli. Tehda svatý Longin diáblóm vece: I proč bydlíte v těchto modlách? Diáblové odpověděchu: Všudy, kdež Jezukristova jména nevzývají a kdež jeho svatého znamenie nenie,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).