[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<73v74r74v75r75v76r76v77r77v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Svatého Řehoře papeže

Svatý Řehoř papež byl jest z Říma, kniežecieho rodu. Jehožto otci jméno bylo Gordianus a mateři Silina. A když svatý Řehoř v rozličném písma mistrovství nad jiné znamenitě prospěl a že podlé svého urozenie mnoho sbožie mějieše, jal se mysliti, kterak by sbožie prodada, v duchovniem stavu bohu slúžil. Zatiem, když jemu otec umřel, sbožie rozprodav, šest klášteróv v sicilské zemi učiniti kázal a sedmý ve jmě svatého Ondřeje v Římě učinil, všeho světa věci potupiv, v tom klášteře svatý život veda, snažně bohu slúžil. A tak svój život utrudil, že často tak omdléval, jako by déle živ býti nemohl.

Těch časóv anjel boží u postavě jednoho chudého člověka předeň přišed, poče jeho za almužnu prositi. Jemužto svatý Řehoř když kázal šest peněz dáti, druhý den i třetí týž chudý opět přišed, almužny prosieše. Tehda strójci klášteřský k svatému Řehořovi vece: Otče svatý, již viece nemám jemu co dáti, jedinú mísu střiebrnú, kterúžto tvá matka poslala s krmí. Jemužto svatý Řehoř vece: A když jiného nemáš, daj jemu tu mísu ve jmě Jezukrista. Tehda ten chudý, mísu vesele vzem, pryč zašel. A potom se jemu skoro v anjelské tváři ukázal a z té mísy poděkoval.

Jednoho také času římská řeka Tiberis tak se vyprýštila, že se přes římskú zed přelévajíc, mnohé domy zrušila jest. V tu hodinu veliké množstvie hadóv a jedna veliká san po řece dolóv plovúci, se zadusili. Proněžto tak veliký smrad pošel, že v

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).