[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

přebývala, bohu snažně slúžieci, své tělesenstvie posty, klekáním, modlitbami i rozličnými činy trudila. V skutciech milosrdných mile pro hospodina chudé kněží i pútníky krmiec, nemocným i jatým, strastným i potřebným almužnu dávajíc. Takež móž býti nazvána stkvúcie hvězda, ješto jest svých svatých příkladóv světlými paprslky všicku českú zemi osvietila. A že svatá Ludmila v svém poručenství vnučka svého, svatého Václava, mějieše, tomu jejie čče Drahomíř, nemilostivá pohanka, závidieci, na svém srdci zlostně zamyslila, kterak by svatú Lidmilu zahubiec, to svaté děťátko, svatého Václava, k pohanským modlám obrátila. A zatiem křesťany v české zemi zahladila, jakžto se jest o to potom pokusila, kněží z země vyhnavše a kostelnie dveře všudy zahraditi kázavši. To svatá Ludmila zdaleka znamenavši, do Tetína na hrad se přestěhovala. A tu všicku svatost přijemši, svú duši hospodinu poručila. A v túž hodinu dva nemilostivá katy, Tumpho a Guman, napravená na její smrt, v jejiem pokoji dřvi na ni vyrazivše, beze všeho studu svú milostivú kněžnu nepoctivě trhati počešta. Jimažto ona vece: I co činíte? Zdali toho nepomníte, co sem já vám dobrého učinila? To šlechetná světice, jich hřiechu viece než svého bezživotie želejíc, mluvieše, ale ona nic na to netbavše, závojem jejie svaté hrdlo zatáhše, ji zadavovášta. K nimžto ona, jakž mohúci vece: É, radějše mi hlavu setněta, ať se v své krvi pro mého Jezukrista válejíc, svatých mučedlníkóv korunu obdržím. Na to ta nemilostivá katy nic nepotbavše, jejie svaté hrdlo zatáhše, ji zadávišta. A tu duši andělé vzemše, do nebeské radosti nesli.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).