[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<10<1r1v2r2v3v4r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

K tomu rada jeho a starší odpovědiechu a řkúc: Sposlúcháš li, králi, dnešní den těchto lidí prosbu a dobrotivě s nimi mluviti budeš, toť jest ten lid, že tobě rádi budú slúžiti všech svých dní. To také řekl král Artaxes v kněhách královny Hester: Když sem nad mnohými národy mocně kraloval, nechtěl sem na tom mé moci výsosti ukazovati, ale v krotkosti s dobrotú kraloval sem nad svými lidmi. Právě tak jest učinil syn boží Ježíš Kristus: přišel k nám na tento svět, aby nás přivinul k své svaté milosti. Jsa bóh věčný, v svém všemohúcenství hrozný, přišel k nám u milostivém dětinství, aby hřiešný, jenžto se jeho hrozného božstvie bojí, bezpečně k tomuto milostivému dietěti s jistú nadějí přistúpil, nebť k nám jde v krotkosti bytedlný. Jakožto praví svatý Matúš evanjelista: To první rozum adventa, jeho k nám svatého přijitie.

Druhé jde k nám jakožto lékař k nemocným, nebo po všem světu veliké nemoci poddáni ležiechu nemocní. Neb všeliké nemoci, jiežto nemocný zbýti nemóže ižádným přirozeným činem, nic lepšieho nenie, než se k bohu utéci, jenžto nad přirozený běh móž spomoci. Tak jest učinil onen centurio, jakž se ve Čtení píše, jenžto, když měl syna nemocného, přistúpiv k Ježíšovi, řekl: Hospodine, nejsem duostojen, aby všel pod mú střechu, ale rci jediným slovem a inhed bude uzdraveno mé dietě. Aj toť, jenž s lékaři prospěti nemohl, božie pomoci potřeboval. O tom také psáno jest v proroctví svatého Izaiáše proroka, že když

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).