[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<5r5v6r6v7r7v8r9r9v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

s nimi se na věky zavrú a všickni dobří [s]text doplněný editorem svatými anjely v nebeské královstvie vendú a ti, dokad bóh bohem, tu přebývati budú. Amen.

Svatého Saturnina

Svatý Saturnus, apoštolský učedlník, biskupem učiněn a do tolozanského města slova božieho kázati poslán. A když v město všel, pohanské modly nižádnému odpoviedati nechtěly, zatiem jeden pohan vece: Dokad Saturnina nezabiete, na boziech nic neobdržíte. Tehdy svatého Saturnina jemše, když nechtěl bohóm oběti vzdáti, za nohy jeho k jednomu silnému býku přivázavše, býka tepúc tak dlúho vláčili, až z jeho svaté hlavy mozk se vykydl. Jehožto tělo panny jedny tajně pochopivše pochovaly. Amen.

Život svatého Ondřeje, apoštola božieho

Svatý Ondřej, apoštol božie, slovo ve mnohých vlastech a zvláště v té vlasti, ješto Achaia slove, snažně kázal a mnoho lidí na křesťanskú vieru obrátil, po všie vlasti kostelóv načinil. Toho času v těch vlastech vladařstvie od ciesaře jeden, jemužto Egeas řiekali, jmějieše. Jehožto hospodyni když svatý Ondřej na vieru křesťanskú obrátiv pokřtil. Vzvěděv to Egeas, hospodář její, do toho města, ješto Patras slove, přijev, poče křesťany bezděčiti a ponucovati k pohanským modlám. Jehožto potkav svatý Ondřej, k němu vece: Spravedlivé by to bylo, aby ty, jenž si lidský súdce, věčného súdci, jenž v nebesiech jest, poznal a poznaje, jemu se modlil a svú mysl ot falešných buohóv odvrátil. Jemužto Egeas vece: Ty jsi Ondřej,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).