[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

najposléze vešken svój statek chudým rozdavše, mnoho dobrého činiece, bohu snažně slúžiece, své životy u boze skonali a jemu se dostali, s nímžto kralují na věky. Ti sú byli ten čas po božím narození po stu a po pěti a šestidcát letech. Amen.

Svaté Mařie Mandalény

Svatá Maria Mandaléna od svého hradu, jemužto Magdalum řiekali, Mandaléna slula, vysokého rodu byla, od velikých králóv pošla. Jejiemu otci řiekali Sirus a mateři Eucaria. S bratrem svým vlastním, s svatým Lazařem a s svatú Martú, vlastní sestrú, na tři čiesti své sbožie rozdělili byli. Maria Mandaléna Magdalum hrad, od něhožto Magdaléna slula, a svatý Lazař jednu čést Jeruzaléma města a svatá Marta Bethanii diržiechu. A když se Maria Mandaléna nad svú duší zapomněvši, v rozpuštěnú rozkoš světa bujně se davši, na svú sestru Martu ani na svého bratra Lazara poče tbáti, ale což diáblu a jejiemu tělesenství libo bieše, činieše bez studu. V ta doba Lazař, bratr jejie, rytieřský stav ctně vedl jest a Marta jakžto múdrá ten trój oddiel hospodářky obmýšlejíc opravováše. Rytieřóm a služebníkóm svým potřebu všicku dávajíc a zatiem také s svým statkem štědře pro bóh chudé dařieše. Potom po božiem na nebesa vstúpení všecko své sbožie prodáváše, před apoštoly v jich moc penieze položili, aby z nich, což chtiec, pro bóh učinili. A když Maria Mandaléna tak se zjevně v sboží, v kráse i v tohoto světa veselí rozličně kocháše, pro svú přielišnú, bujnú pýchu již své jméno ztrativši, ne Maria Mandaléna, ale Hřiešnice po všem kraji slovieše.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).