[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

do Mediolána pospiechaje přišed, svaté božie tělo svú rukú dal a inhed svatý Ambrož v nebesa hledě, ruce na svých prsech přeloživ, bohu se modle skončal a bohu se dostal. Amen.

Život svatého Vojtěcha

Svatý Vojtěch byl jest rodem znamenitých a bohobojných lidí. A když jest od svého dětinstva až do své starosti snažně bohu slúžil, tehda, když pražský biskup byl umřel, tehda svatý Vojtěch miesto něho biskupem učiněn, na čtvero kostelnie sbožie dělil. Jednu částku dával na boží dóm, druhú kanovníkóm, třetí chudým, čtvrtú sobě a pútníkóm. Na každý den dvanádcte chudých k svému stolu pozval, svój život rozličným utrpením za obyčej trudil, k bohu se i ve dne i v noci modlil, lože na svém pokoji krásně připravené měl, ale v noci, kámen hlavě založe, na zemi léhal, nemocných a strastných milosrdně navštěvoval.

A když jednoho času svatý Vojtěch vida rozličné lidi, ani hřešiec rozličně boha hněvají, pozdvihl se pryč, v rozličných se vlastech i v Římě stavil. Naposledy na jeden ostrov přišed, slovo božie kázal, a tu mnoho protivenstvie od těch lidí trpěl. Odtad přes řeku přepluv, do jedné vsi přišel. K němužto té vsi lidé sebravše se, počechu jeho tázati, odkad by byl, poč li by byl do té vlasti přišel. Jimžto svatý Vojtěch zticha odpověděl a řka: Slověnín sem a Vojtěch mi dějí, stavu sem mnich i biskup a podlé mého úřada sem váš apoštol. Pakli chcete věděti, poč sem přišel, to sem pro vaše spasenie učinil, abyšte svých bludóv nechajíc, u

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).