[Kuchařka]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. I H 51, 1r–56v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

bielým chlebem a vař a oslaď a, chceš li, ožluť šafránem.

Kaše čtyř barev

Natři mandlov a rozpusť je jako kaši, vondajž do tří hrncov. Nechajž v jednom bielého, druhý ošafraň, třetí učiň brunátný. Naspi sandala, potom řeckého vína neb povidl s mandly, ať jest černo, a rozpusť jako kaši. Vondajž do čtvrtého hrnka, osladiž ty všecky kaše cukrem, nechajž, ať vrú, ažť budú dobře husty, učiniž kříž přes mísu z šindelu, ať všudy doléhá, a vlíž ty čtyři kaše do toho kříže, každú zvlášť, a potom vytiehni kříž, medem neslaď.

Kaše z žlútkuov vaječných

Vezmi vajec kopu aneb co chceš, vlíž žlútky zvláště, zstrúhaj do nich žemle tvrdé bez kuory, potom zklekci dobře a protiehni skrze rúchu na mísu, vlíž do kotlíka žejdlík dobrého vína a oslaď cukrem a okořeň zázvorem, skořicí, květem, nech, ať uvře. Potom vlí tam ty žlútky a miešej. A když husto bude, daj na mísu.

Kaše z svitkov vaječných

Učiň několik svitkov, což muožeš najtenších, potom je zsekaj drobně. Naspiž tam řeckého vína, vař s malvazím neb s jiným dobrým vínem a oslaď medem a okořeň zázvorem, skořicí, šafránem.

Kaše z kuroptví neb z jiných ptákov

Uvaře namiesto, zsekaj drobně, odbera maso od kostí krom kuože, naspi v to řeckého vína, vař s malvazím neb s jiným vínem a oslaď medem a okořeň.

Jinak

Vezmi žemli, omoč v tu jíchu, v kteréž jest vařeno, ztluc dobře v moždieři, ať jest husté. Potom protiehni skrze rúchu, nalíž té jisté jíchy na rendlík, naspiž do nie toho masa sekaného, omasť sádlem a okořeň.

Kaše z masa kteréhož koli

Uvaře namiesto, zsekaj drobně a rozetra kus masa z bielým chlebem, vař též, jako nahoře psáno stojí.

Kaše z mléka dobrá a studená

Vař u pánvi, v to pak vraž pět neb šest vajec, vlíž do mléka, když bude vřieti, a miechaj. Potom vlí do něho málo octa, ať by se držalo, pak, když se srazí, vlíž to na sítko, přičiniž k tomu másla nepřepuštěného, protiehniž skrze rúchu, vondajž do pánve a tři jako chřen, budeť bielá. Potom naspi do nie cukru a řeckého vína. A když dáš na stuol, pospi ji.

Kaše z smetany

Rozklekci několik vajec v hrnci a nalíž na to smetany, naspiž krupice a másla, vař a miechaj.

Hažmuka jehenčie, zaječie anebo telecie

Vpusť krev do vína, potom vespi tam krupice málo, necht, ať vře,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).