Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

slavné[260v]číslo strany rukopisuho tvého pravého a jednoho syna, TeDeum1,13 svatého také utišitele ducha. TeDeum1,14 Ty král slavný, Kriste, TeDeum1,15 ty otcóv věčný jsi syn, TeDeum1,16 ty vykúpiti i přijieti člověka nevzhrozil jsi dievčí život, TeDeum1,17 ty povojoval smirt[2482]povojoval smirt] devicto mortis aculeo lat. a[2483]a] navíc oproti lat. otevřěl jsi kajúcím[2484]kajúcím] credentibus lat., na okraji připsáno věřúcím královstvie[2485]královstvie] kalowſtwie rkp. nebeské. TeDeum1,18 Ty na pravici božiej sedíš v chvále[2486]v chvále] na okraji připsáno hospodinově otcově, TeDeum1,19 súdci[2487]súdci] Súdcí Vintr 1986 tě věřímy přijíti. TeDeum1,20 Tebe proto prosímy, sluhám tvým spomozi, jěž si drahú krví vykúpil. TeDeum1,21 Věčnú ny[2488]ny] navíc oproti lat. kaž s svatými tvými chvalú[2489]chvalú] chválú Vintr 1986 dařiti. TeDeum1,22 Uzdrav tvój ľud, hospodine, i přižehnaj dědině tvéj TeDeum1,23 i vládni jimi i povyš jich až na věky. TeDeum1,24 Po všě dni blahoslavímy tě TeDeum1,25 [i]text doplněný editorem[2490]i] Et lat., majuskule nedoplněna, na volném místě předepsána reprezentanta i, nemá Vintr 1986 [261r]číslo strany rukopisuchválímy jmě tvé na věky i na věky věkóm. TeDeum1,26 Rač, hospodine, tohoto dne ostřieci ny ot hřiecha. TeDeum1,27 Smiluj sě nad námi, hospodine, smiluj sě nad námi. TeDeum1,28 Buď tvá milost, hospodine, nad námi, jakož my úfámy[2491]úfámy] speravimus lat. v tě. TeDeum1,29 V tě jsem úfal, hospodine, nezatracuj mne na věky.

CantL1,46 Chval[2492]Chval] Magnificat lat. dušě má hospodina CantL1,47 i radoval sě duch mój u bozě, spasiteľu mém. CantL1,48 Neb jest vzezřěl na tichost dívky své: ova[2493]ova] + enim lat., ot toho blaženú mě nazovú všecko narozenie[2494]všecko narozenie] na okraji jinou rukou připsáno polsky wsytka narodzenia, CantL1,49 nebo učinil mně veliká[2495]veliká] weliku rkp., veliky Vintr 1986, jenž mocný jest, a svaté[2496]svaté] geho ſwate rkp. jmě [261v]číslo strany rukopisujeho CantL1,50 a smilovánie jeho ot národa do národa těm, již sě bojie jeho. CantL1,51 Ustavil[2497]Ustavil] na okraji jinou rukou připsáno Učinil jest moc v svéj rucě, rozehnal pyšné mysľú svého sirdcě. CantL1,52 Stirčil mocné [s ]text doplněný editorem[2498]s] de lat. stolcě i povýšil ponížené. CantL1,53 Lačné nasytil dobrým a bohatých nechal zhynúti[2499]nechal zhynúti] dimisit inanes lat.. CantL1,54 Přijal Israhel, své děti[2500]své děti] puerum suum lat., rozpomanul sě jest milosirdie svého, CantL1,55 jakož jest mluvil s našimi otci, Abrahamovi i jeho ditem[2501]ditem] semini lat. na věky.

CantL2,29 Juž nechaj[2502]nechaj] dimittis lat., hospodine, sluhy[2503]sluhy] slúhy Vintr 1986 své podlé slova tvého s pokojem, CantL2,30 nebo jsta oči moji viděle spasenie tvé, CantL2,31 jež jsi učinil přěd obličějem všěch ľudí: [262r]číslo strany rukopisuCantL2,32 sviecě na zjěvenie ľudem a slávu ľuda tvého Israhel.

X
2482povojoval smirt] devicto mortis aculeo lat.
2483a] navíc oproti lat.
2484kajúcím] credentibus lat., na okraji připsáno věřúcím
2485královstvie] kalowſtwie rkp.
2486v chvále] na okraji připsáno hospodinově
2487súdci] Súdcí Vintr 1986
2488ny] navíc oproti lat.
2489chvalú] chválú Vintr 1986
2490i] Et lat., majuskule nedoplněna, na volném místě předepsána reprezentanta i, nemá Vintr 1986
2491úfámy] speravimus lat.
2492Chval] Magnificat lat.
2493ova] + enim lat.
2494všecko narozenie] na okraji jinou rukou připsáno polsky wsytka narodzenia
2495veliká] weliku rkp., veliky Vintr 1986
2496svaté] geho ſwate rkp.
2497Ustavil] na okraji jinou rukou připsáno Učinil
2498s] de lat.
2499nechal zhynúti] dimisit inanes lat.
2500své děti] puerum suum lat.
2501ditem] semini lat.
2502nechaj] dimittis lat.
2503sluhy] slúhy Vintr 1986
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).