Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

Bla[258v]číslo strany rukopisuhajte, všěcka zvieřata a skot, hospodinu, [chvalte a nadzvihněte jeho na věky]text doplněný editorem[2453]chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,82 Blahajte[2454]Blahajte] bla. rkp., synové ľudščí, hospodinu, [chvalte a nadzvihněte jeho na věky]text doplněný editorem[2455]chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,83 Blahaj Israhel hospodinu, chval i nadvzdvihni jeho na věky. CantDn3,84 Blahajte, popové hospodinovi, hospodinu, [chvalte a nadzvihněte jeho na věky]text doplněný editorem[2456]chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,85 Blahajte[2457]Blahajte] bla. rkp., sluhy[2458]sluhy] slúhy Vintr 1986 hospodinovy, hospodinu, [chvalte a nadzvihněte jeho na věky]text doplněný editorem[2459]chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,86 Blahajte, duchové a dušě pravých, hospodinu, [chvalte a nadzvihněte jeho na věky]text doplněný editorem[2460]chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,87 Blahajte[2461]Blahajte] Bla rkp., svatí a pokorní sirdcem, hospodinu, [chvalte a nadzvihněte jeho na věky]text doplněný editorem[2462]chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,88 Blahajte[2463]Blahajte] Bla. rkp., Ananiášu, Azariášu, Misahelu, hospodinu, chvalte a nadzvihněte jeho na věky. Blahajmy otcě i syna i s svatým duchem, chvalmy a nadzvyšmy jeho na věky. Blahoslaven jsi, hospodine, na tvirdosti nebeskéj i chválený i slavný i nadzvýšený na věky.[2464]Blahajmy otcě … nadzvýšený na věky] navíc oproti lat.

[259r]číslo strany rukopisu

CantL1,68 Blahoslaven hospodin bóh Israhelóv, nebo navščievil i učinil vyplacenie osady své CantL1,69 i vzdvihl roh spasenie nám v domu Davidově, dietěte svého, CantL1,70 jakž jest mluvil skirzě usta svatých, již ot věka jsú, prorokóv jeho, CantL1,71 spasenie ot nepřátel našich a z rukú[2465]z rukú] de manu lat. všěch, již nenávidie nás, CantL1,72 k učiňení milosirdie s otci našimi a pomnieti ustavenie svého svatého, CantL1,73 právo přísěžné, jež[2466]jež] giez rkp., jěž Vintr 1986 přisáhal[2467]přisáhal] přisahal Vintr 1986 k Abrahamovi[2468]Abrahamovi] brahamowi rkp., otci našemu, dáti sě nám, CantL1,74 ať bez stracha,

X
2453chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.
2454Blahajte] bla. rkp.
2455chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.
2456chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.
2457Blahajte] bla. rkp.
2458sluhy] slúhy Vintr 1986
2459chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.
2460chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.
2461Blahajte] Bla rkp.
2462chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.
2463Blahajte] Bla. rkp.
2464Blahajmy otcě … nadzvýšený na věky] navíc oproti lat.
2465z rukú] de manu lat.
2466jež] giez rkp., jěž Vintr 1986
2467přisáhal] přisahal Vintr 1986
2468Abrahamovi] brahamowi rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).