Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[257r]číslo strany rukopisutiché v spasenie. Ps149,5 Uzdravie sě[2411]Uzdravie sě] Exsultabunt lat., srov. I zradují sě BiblDrážď svatí v slávě, vzveselé sě v ložech svých. Ps149,6 Veselé božie v hirdle jich a mečové ostří v rukú jich, Ps149,7 k učiňení pomsty v národiech[2412]národiech] narodie rkp., národě Vintr 1986, potresktánie v ľudech, Ps149,8 k svázaňú králóv jich u pútiech[2413]pútiech] putie rkp., pútě Vintr 1986 a šlechticě jich v okovách železných, Ps149,9 aby učinili v nich súd popisaný, sláva ta jest všěm svatým jeho[2414]jeho] + Alleluia lat., nemá var.. Ps150,1 Chvalte[2415]Chvalte] v lat. předchází Alleluia hospodina v svatých [jeho]text doplněný editorem[2416]jeho] eius lat., chvalte jeho v tvirdosti moci jeho. Ps150,2 Chvalte jeho v silách jeho, chvalte jeho podlé množstvie velikosti jeho. Ps150,3 Chvalte jeho v zvucě trubném, chvalte jeho v žal[257v]číslo strany rukopisutáři a v húslech. Ps150,4 Chvalte jeho u bubně i v kóřě, chvalte jeho v strunách i u varhaniech. Ps150,5 Chvalte jeho v zvonečkách dobřě vzniecích, chvalte jeho v skrovadniciech radostných. Ps150,6 Všeliký duch chval hospodina[2417]hospodina] + Alleluia lat., nemá var.!

CantDn3,57 Blahajte, všicci skutci hospodinovi, hospodinu, chvalte a nadvihněte jeho na věky. CantDn3,58 Blahajte, anděli hospodinovi, hospodinu, [chvalte a nadzvihněte jeho na věky]text doplněný editorem[2418]chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,59 Blahajte[2419]Blahajte] bla. rkp., nebesa, hospodinu[2420]hospodinu] hoſ rkp., [chvalte a nadzvihněte jeho na věky]text doplněný editorem[2421]chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,60 Blahajte, vody všěcky, jěž jsú na nebesiech, hospodinu, [chvalte a nadzvihněte jeho na věky]text doplněný editorem[2422]chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,61 Blahajte[2423]Blahajte] bla. rkp., všěcky síly hospodinovy, hospodinu, [chvalte a nadzvihněte jeho na věky]text doplněný editorem[2424]chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,62 Blahajte, slunce a mesiec, hospodinu, [chvalte a nadzvihněte jeho na věky]text doplněný editorem[2425]chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,63 Blahajte[2426]Blahajte] bla rkp., hvězdy nebeské, hospodinu[2427]hospodinu] hoſpo. rkp., [chvalte a nadzvihněte jeho na věky]text doplněný editorem[2428]chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,64 Blahajte, všickni přievalové a rosa, hospodinu, [chvalte a nadzvihněte jeho na věky]text doplněný editorem[2429]chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.. CantDn3,65 Blahajte[2430]Blahajte] bla rkp., všickni

X
2411Uzdravie sě] Exsultabunt lat., srov. I zradují sě BiblDrážď
2412národiech] narodie rkp., národě Vintr 1986
2413pútiech] putie rkp., pútě Vintr 1986
2414jeho] + Alleluia lat., nemá var.
2415Chvalte] v lat. předchází Alleluia
2416jeho] eius lat.
2417hospodina] + Alleluia lat., nemá var.
2418chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.
2419Blahajte] bla. rkp.
2420hospodinu] hoſ rkp.
2421chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.
2422chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.
2423Blahajte] bla. rkp.
2424chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.
2425chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.
2426Blahajte] bla rkp.
2427hospodinu] hoſpo. rkp.
2428chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.
2429chvalte a nadzvihněte jeho na věky] laudate et superexaltate eum in saecula lat.
2430Blahajte] bla rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).