[Sbírka pojednání z oboru ženského a dětského lékařství]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. A 112, 122 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
[6r]číslo strany rukopisu

Chceš li, aby žena pacholíkem počala, vezmi zaječí dělohu i s droby, zsušiž to a zetři na prach a daj to ženě s vínem vypiti[3]prefix vy- zapsán za základním slovesem se znaménky úpravy morfematického sledu. A když jí[j]] ge čmýra přestane, tehdy s ní lehni. Takéž činí[k]činí] czinie múdce zaječie zetřeno na prach, když po čmýře dáš jí[l]] gie ten prach vypiti u víně. Také vezmi játry malého vepřka aneb prasete, zsušiž to a zetři na prach, a když chceš s ženú ležeti, naspiš toho do vína a oba se napita, a bude pacholík. Také napí se muž syryšče zaječého samce, a žena syryšče od samice zaječie. Také žena, když chce ležeti s mužem, pomaž sobě pupku mlékem osličím. Také břečtan[m]břečtan] brzecztacz ztlučený s húserovým sádlem a pupku tiem ženě pomazati, když s ní chceš ležeti. Také slušie velmi pilně pamatovati, kterak by žena od muže sémě přijaté nezmařila, a tak početie zkazila[n]zkazila] zlazyla. Protož má žena býti toho pilná, aby vznak ležala ihned, když bude po skutku s mužem učiněným, [6v]číslo strany rukopisua vpustila vodu z rúty s bavlnú neb měkkú vlnú a aby pak potom spala. Také řecké seno ztlučené s húserovým sádlem a podložené dělohy posilňuje. Též činí břečtanové listie. Také má věděti, když již počne žena, kterak se má chovati, aby nepotratila dietěte. Vezmi raky řéčné nebo jeden rak a ztluc jej a daj břichaté ženě s vínem to vypiti. Také zajéc břichatý, za horka jej vykuchaj. A to syryšče vyjma, daj ženě břichaté vypiti. Také žena, když s mužem leží, zdvihni nohy zhóru a všechnu mysl k tomu přilož, když se semena mají sjíti, aby semene nevypustila, a jelikož móž při ostatku skutka, přitáhni sémě mocí dělohy, a lež tak vznak, velmi sčiniec stehně v hromadu.

Tuto o moči a o čmýře

Znamenaj, že stud kazí a bázn a krátkost a varovánie od mužóv jest znamenie čistoty. A jsú některé dievky tak chytré, že to objíti umějí. Protož po moči to lépe poznáš, neb moč dievčí jest čistý a světlý,

X
j] ge
kčiní] czinie
l] gie
mbřečtan] brzecztacz
nzkazila] zlazyla
3prefix vy- zapsán za základním slovesem se znaménky úpravy morfematického sledu
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).