Cuba, Johannes von: Lékařství ženská sepsaná od doktora Jana Kúba…

Olomouc: Milichthaler, Bedřich, 1588. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 841, K5v–M3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik edice byl částečně podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[L4r]číslo strany rukopisu

Když ženě prsy zvředují

Vopichové semeno s mízku vlaského kopru smíšené a užívané votok na prsích zahání a činí, aby potom se nezvředovaly.

Mízku planého vopichu s kořenem vlaského slízu na prsy ženy přiložiti, votok odjímá, aby se nezvředovaly.

Zlatohlavek bylinu neb květ smísiti s kvasnicemi a na vředy prsuov klásti.

Květ rosmarýnu u víně vařený, ráno i večer pitý, mnoho neduhuov v životě odjímá, zvláště pak ženám na prsech jejich.

Žlutého kosatce kořen na prach ztlučený, u víně píti, votok i vředy prsuov ženských zahání.

Blénové semeno ztlučené a s vínem smíšené na zvředované prsy přikládati.

Máta ztlučená a na ztvrdlé prsy přiložená, když mléko v nich ztvrdlo a [L4v]číslo strany rukopisuvoteklo, změkčuje a zkázu v nich odjímá.

Aby ženy vesele[4]vesele: weſelé děti rodily

Kutny pečené jísti, z toho děti ku porodu pokojně přicházejí.

Jelení hubky jako hrachové zrno zvící, puol žvejkati a druhou puol přes pupek potírati, činí, aby bez veliké práce porodily.

Pivoňková zrna s vínem přijímaná porodu pomáhají a jej lehkej činí.

Co ženám chovačkám mnoho mléka přináší

Kopru domácího semeno s polévkou šocovičnou užívané.

Bazalikového semene s vínem požívati.

Horčice bílá domácí s locikú a s kapustou vařená a jedená.

Vlaského kopru semeno jísti mléko množí, moč vyvodí, ženskou nemoc čistí.

[L5r]číslo strany rukopisu

Locikové semeno jísti.

Chřenové semeno ztlučené a s medem smíšené jísti.

Aby ženám mléko zmizelo

Bolehlav bylinu i semeno ztluc na kamení, ženě na prsy přikládaj.

Porodu spomáhá

Černobýl u víně vařiti, ženě v práci na porodu píti dáti.

Aneb uvaž jí tu vařenou bylinu k pravému stehnu, ale jakž by porodila, máš je hned zase odvázati, sic by škodu přineslo.

Vař podražec u víně a v dřevenném oleji, potři jí tím břicha a hned porodí.

Kámen agštajn v vodě položený 3 dni, tu vodu pí žena, když má roditi, a snadně porodí.

Římbabu neb rojovník u víně vařiti a požívati toho.

[L5v]číslo strany rukopisu

Ženy plodné učiniti

Rosmarýn a rojovník v vodě vařiti a matku tím vyčistiti, snadně plodistvou jí činí.

Všedobr, rojovník a černobýl v víně vařený píti, matku čistí a k plodu připravuje.

Vodný jitrocel u víně vařiti a píti.

Rojovník a slonova kost, to vše na prach ztlučené a u víně smočené, snadné početí činí.

Myra u víně užívaná a zespod nad tím dýmem[5]dýmem: dymem se pařiti.

Menší polej často užívaný plodné činí.

Srním kořenem žena pospodku podkuřovati se má.

Natržníkový kořen v vodě vařiti a nad tím zdůlu pařiti se, užitečné.

K mrtvému plodu

Břeskvová jádra zmožditi a na břicho jimi potřiti mrtvé dítě ven vyhání.

X
4vesele: weſelé
5dýmem: dymem
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).