Cuba, Johannes von: Lékařství ženská sepsaná od doktora Jana Kúba…

Olomouc: Milichthaler, Bedřich, 1588. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 841, K5v–M3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik edice byl částečně podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[K7v]číslo strany rukopisu

Blénové semeno s medovou břečkou smísiti, toho požívati, ženský tok odjímá.

Locika u vodě vařiti, aby žena pospodku nad ní se pařila, matce z jednoho místa na druhé chodící prospěšné jest.

Bobky u víně vařené píti, matku i žaludek zastuzený zahřívají.

Flastr z lněného semene na břicho přiložiti, ženě nemoc její přináší.

Lněné semeno na uhlé vložiti, tím se podkuřovati, bolení matky odjímá.

Které ženě matka zhůru vstupuje a z jednoho místa na druhé přichází neb do života jde, tak vezmi galbanumcizojazyčný text a armoniakumcizojazyčný text, každého rovně, vlož na řeřavé uhlí, nechať ta pára pospodku do luona zhuoru jde.

Které ženě matka do života vchází, ta podkuřúj[1]podkuřúj: podkuṙuog se laudanemcizojazyčný text pospodku a matka se jí uloží, i zdráva bude.

Majoránový olej matku zastuzenou zahřívá.

[K8r]číslo strany rukopisu

Majoránu v vodě vařiti, páru pospodku nahoru pouštěti, matku vyčišťuje.

Petružele macedonské semeno s kořenem u víně vařiti, páru pospodku zhuoru pustiti, bolení matky odjímá.

Pivoňkové zrna, 10 neb 12, v červeném víně píti, tok přílišný odjímá.

Ženy, kterýmž matka jejich z jedné strany přechází na druhou, mají 15 zrn pivoňkových rozdělati s medem a vínem a píti, velmi dobře prospívá.

Petroliumcizojazyčný text zevnitř pomazováním matku zastuzenú zahřívá.

To též na uhlé vložiti a ženě do nosu kouřiti a zespod dejm do luona pouštěti, matku na své místo ukládá.

Routa v dřevenném oleji vařená a zpuosobem klisteru do života vlitá, bolení matky odjímá a na místě ukládá.

Routa s medem smísiti a tím [K8v]číslo strany rukopisumazati[2]mazati: mázati, bručení a bolení matky odjímá.

Terpentinou zespod vzhůru kouřiti, když matka ven vychází, a svrchu k ní voněti, když matka vzhuoru vstupuje.

Žíhavé kopřivy lístí na tajný oud ženy přiložiti, matku k nemoci své přivodí.

Fiolové lístí vařené a břicho pod pupkem tím pařiti, voteklé matce spomáhá. Též odspodku nahoru tím se pařiti, matku vyčišťuje a ženám nemoc jejich přináší.

Mák v vodě vařiti, tím se odspodku zhuoru pařiti, každú bolest matky krotí.

Ten týž u víně s černobýlem vařený a pitý bolení matky zastavuje.

Tolikéž i pára spodkem přijímaná.

Matku vyčistiti a k plodu připraviti

X
1podkuřúj: podkuṙuog
2mazati: mázati
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).