Cuba, Johannes von: Lékařství ženská sepsaná od doktora Jana Kúba…

Olomouc: Milichthaler, Bedřich, 1588. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 841, K5v–M3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik edice byl částečně podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[L1r]číslo strany rukopisu

Anýz jedený matku od zlých vlhkostí vyčisťuje.

Rozmarýn v řimbabové vodě vařený, matku tím vyčistiti, snadně plodistvou jí činí.

Všedobr, řimbabu a černobýl v vodě vařiti a píti.

Mízka z břeskvových jáder pitá, starý tok matky zastavuje a jí čistí.

Jehlice byliny mízka vařená a pitá matku vyčišťuje a ženám chvíli jejich přináší.

Baziliku v vodě vařiti a na břicho vložiti, vyčišťuje matku a v ní bolení odjímá.

Kadeřavý balšán píti, nemoci ženské i porodu pomáhá a matku od zlých vlhkostí vyčišťuje.

Gummicizojazyčný text čekankové vzíti, kteréž při kořenu jejím se nalézá, a serapinumcizojazyčný text smísiti s rmenovým olejem a medem, udělaj z toho flastr, žena ať na své lůno jej přiloží, to matku čistí a ku porodu připravuje.

Semeno janofítové užívané [L1v]číslo strany rukopisumatku čistí a tok, kterýž za dlouhý čas trval, stavuje.

Polní neb planá šalvěj v vodě vařiti a páru v lůno nahoru pustiti, matku čistí a ženě tok její přivodí.

Z bobkového lístí dejm učiniti a pospodku zhůru kouřiti, matku čistí a porodu posiluje.

Řimbabu neb rojovník vařiti a píti prospěšné jest také pro vstupování a krčení matky.

Majorána v vodě vařená, pára její zespod nahoru puštěná, matku vyčišťuje.

Olej zahřívá matku.

Dobrou mysl u víně vařiti s olejem dřevenným smísiti, to roztáhna na sukno, na luono své žena má položiti, matky tvrdost odjímá, jí čistí a ženě tok přináší.

Menší polej u víně vařený a pitý, matku užitečně čistí od vlhkostí jejich.

Šalvěj do vína, ženo, vlož, to [L2r]číslo strany rukopisuvíno pí, matku prospěšně[g]prospěšně] proſpěſſné čistí.

Flastr z vařeného spikanardicizojazyčný text udělaný na luono své žena má přiložiti, nemoc ženskou odjímá a z matky vlhkosti zlé žene.

Sírou pospodu kouřiti, plod mrtvý vyhání a matku vyčišťuje.

Jaterník vařený píti, dobrý jest omdlévajícím. Též pro zlá játra, plíce a žaludek a vyčišťuje matku.

Dětelovým semenem vařeným u vodě pospodku pařiti se spomáhá a zacpanou matku vyčišťuje.

Vratyč na prach ztlouci a půl lotu s vínem vypíti, matku čistí i tok.

Verbena v vodě vařená, přijímaná, matku činí i tok ženský.

Fiola vařená a na břicho ženy přiložená, mrtvý plod vyhání, votok matky odjímá. Tím zespod pařiti se, čistí jí a ženě tok její přivodí.

Zemského jablka kořen drobně zřezaný vobal v šátek, ať žena v své luonu vpraví, matku vyčišťuje a nemoc ženskou přivodí.

X
gprospěšně] proſpěſſné
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).