[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<598599600601602603604605606>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Va[602]číslo strany rukopisulerianus odpovědě: Nejsva sama, ale jest jich veliké množstvie, jižto s námi pravú vieru držie.

V tu hodinu ta dva svatá bratřencě jemše, dali jě v stráži jednomu múdrému člověku, jemužto Maximus diechu. Jimažto inhed ten jich strážě Maximus vecě: Ó, přějasný květe vašie mladosti, ó, přěvěrná milosti vašeho bratrstva, kak na smrt jako na hody chvátáta! Jemužto Valerianus vecě: Slíbi li po našiej pravéj vieřě postúpiti, chválu a otplatu našich dúš po našiej smrti zřějmo viděti budeš. Jimažto Maximus vecě: Chtěl bych tomu, aby mě hromový oheň spálil, ač v toho u vašeho u pravého buoha neuvěři, stane li mi sě to tak, jakžto vy pravíta! A když sě to vše stalo, jakžto bylo slíbeno, ten Maximus inhed svatý křest se vší svú čeledí i s jinými katy i biřici, u buoh uvěřivše, od svatého Urbana přijěli.

A když nazajtřie svítajě udnieváše, tehda svatá Cecilia s dobrú myslí pokřikši, vecě: É, milí rytieři buoží, již otvrzte skutky své temnosti a oblecte sě v uodění svaté světlosti. V tu hodinu úředníci přišedše, ta dva svatá bratřencě, Tiburcie a Valeriana, podál od města přěd jednu pohanskú modlu přivedli. A když tu téj modle nechtěla poklony učiniti, oběma tu hlavu stěchu. Potom Maximus mnohým rozprával[1863]podtrženo, Hankova excerpce, ež na její[avl]její] giegy skončení viděl stkvúcie anděly nad nima stojiece a jich dušě slavně do

X
avljejí] giegy
1863podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).