[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<328329330331332333334335336>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

smrtedl[332]číslo strany rukopisuném těleství[1024]podtrženo Hankou, in margine různočtení „tieleſenſtwy“ bydlí, nikda bezpečen nenie. Proňežto sě vždy svědomie bojí, neb toho oko člověčie paměti obezřieti nemóže. Jest li v čem bohu člověk vinen, protož sě vždy každý, i dobrý jsa, vzhrožuje, dokad nebeské jistosti neduojde. A když skončenie svatého Arnulfa biskup mečský[1025]mečský: meczſky Georicus vzvěděl, sezvav k sobě okolnie biskupy, kněží i žákovstvo rozličné i jiných lidí množstvie s sobú pojem, na tu púšči sě bral. Tam jemu službu nábožně učinivše, tělo svaté duostojně a cně v hedvábné postavcě obinuvše, do Mecě[1026]Mecě: meczye na pochovávanie nesli. Co sě jest na téj cěstě divóv dálo, o tom sě mnoho píše. Když sě k městu Meci[1027]Meci: meczy s svatým tělem přiblížichu, vešken lid proti nim daleko přěd město s velikú chválú vynidú, kříži sě zlatí u povětří stviechu[1028]podtrženo Hankou, in margine různočtení „ſkwiechu“, korúhvi třepetáchu, kněžie v drahých rúšiech mešných sě zřiedichu, vešken lid radoščěmi[1029]podtrženo, Hankova excerpce plakáše, přijímajíc tak svatého otcě tělo. A ten sě za sčastného jmějieše, ktož sě mohl jeho nosidl dotknúti. Co sě tu divóv na jeho pochovávaní i potom v rozličných časiech stalo, o tom sě dlúho píše, kak sú slepí prozřěli, hluší slyšěli, belhaví chodili, nemocní uzdraveni, malomocní očiščeni, mnohá utěšenie rozliční hřiešní u jeho svatého hrobu mievali, ješto sě ješče i dnes vždy dějí skirzě milost svatosti svatého Arnulfa. Byl jest svatý Arnulfus u Meci[1030]Meci: meczy biskupem patnádste[aic]patnádste] patnadzte let a desět dní za časóv čtyř pořád papežóv, to sú byli Bonifacius, Honorius, Severinus, Johannes, za ciesařóv Eraklio a jeho syna Konstantina.

Svaté Praxedy[1031]zapsáno jinou, soudobou (?) rukou

Svatá Praxedis děvicě byla sestra svaté Potenciany, a tě jsta sestřě byle svatého Novata a svatého Timotee, ti sú od svatých apoštolóv křest přijěli. A když za jich časóv veliká pohroma na křesťany od pohanóv byla spadla, tito světí křesťanská těla pochovávali a najposlé

X
1025mečský: meczſky
1026Mecě: meczye
1027Meci: meczy
1030Meci: meczy
aicpatnádste] patnadzte
1024podtrženo Hankou, in margine různočtení „tieleſenſtwy“
1028podtrženo Hankou, in margine různočtení „ſkwiechu“
1029podtrženo, Hankova excerpce
1031zapsáno jinou, soudobou (?) rukou
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).