[Život Josefův a Aseneth]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. G 10, č. 412, 257–303. Editor Hořejší, Michal. Ediční poznámka
<<<10<257258259260261>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[257]číslo strany rukopisu

Počínají se knihy Jozefa, syna Jákobova, patriarchy, kterýžto byl prodán od svých bratří do Ejipta

K cti božie a pána našeho Jezukrista počíná se řeč o Jozefovi, kterak jest byl prodán od bratří, z arabské země řeči bratra Alfonsia[a]Alfonsia] Alfonſra z Hyspánie. A to jest psal v Ejiptě v žaláři žoldánově u vězení léta po narození syna božieho po tisíci po třech letech.

Jákob[b]Jákob] Jakoz patriarcha čtyři ženy měl: dvě svobodné manželce, totiž Lia a Ráchel, sestře a jiné sestře dievky, totiž Zelfinu a Balu. Synové těch báli jsú se pravenie snóv Jozefových, ale Jákob svolal jest je a řekl jest: „Synové moji, vy stratíte nábytky vaše, porúčejíce tak mladým k hledání a k pasení, neb oni málo rozumějí pastvám ovčím, protož jděte vy sami osobně k stádóm a mladé naše syny za se pošlete a sami stáda paste!“ Chtieše Jákob túto příčinú syny své odvrátiti od nenávisti Jozefovy, nebo velikú nenávistí nenávidiechu jeho, aniž jsú kdy co s ním milostivě mohli rozmluviti.

A tak znamenavše deset bratří přikázanie otce svého Jákoba, brali sú se[1]dopsáno (jiným) písařem pást stáda. A[2]upraveno jiným písařem dva syny z jednoho břicha vyšlá ostali sú s ním doma a[3]upraveno jiným písařem deset synóv zuostali sú třidceti dní na púšti, nechodiece k ótci.

Tehdy povolav Jákob syna svého Jozefa, i řekl: „Synu mój, bratřie tvoji pasú všickni a dnes třidceti dní jest, že nižádný z nich nevrátil se k nám. Vsed na osel, vezmi potřebu jédla, jdi a viz, dobře li se jim děje a dobytku, a vzkaž mi a nemeškaj se vrátiti ke mně, synu muoj Jozefe! Nebť jsem zamúcen pro bratra tvého Benjamina, nebo osiřal jest po matce své. A ještě navrať ho zase. A již jdi, synu mój zmilelý, a pozdrav ote mne bratří tvých, aniž tam ostávaj s bratřími tvými! Svědomo jest

X
aAlfonsia] Alfonſra
bJákob] Jakoz
1dopsáno (jiným) písařem
2upraveno jiným písařem
3upraveno jiným písařem
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 5 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).