Štítný ze Štítného, Tomáš: [štítenský sborník klementinský]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 6, 159 ff. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<10<1r–3r3v4r4v5r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[1r]číslo strany rukopisu[1]prázdné[1v]číslo strany rukopisu

Hrozného[2]zapsáno „Rozneho“, místo na iniciálu vynecháno, ta však nebyla dodělána rozumu a odivné paměti mistru, mistru Albrechtovi, jenž jest prvý z Čechóv v svatém písmě mistrovstvie došel pařížského, Tóma[3]zapsáno zkratkou „T.“ ze Štítného pravé poslušenstvie ve všem, což slušie k naučení křesťanské pravdy. Vida blesk světla a pravdy svatého písma a nadto dále rozuměje, nežli mým mdlým zrakem viděti mohu, jež z tebe velice svietí, neb jest to jisté, že by nikakež matně ti najvětší mistři tebe nebyli sobě vzeli k tovařiši a k mistru křesťanstvie všeho. Rád bych se přiblížil k němu s tiem, což sem česky kladl v těchto knihách, prvním úmyslem pro své děti, a potom všěm, ktož by kdy kterým se z nich slovcem upamatovali k dobrému. Aniž toho mohu přieti, že j’ mi to nepracno bylo, ale velmi kratochvilno, neb sem nejednú klada je odpočinul od rozličného rozbroje mysli, proněž zda mi se, ež někdy také mohú někomu býti k utěšení. I řku, že bych se rád s nimi přiblížil k světu, aby světlo okázalo, jest li v nich světlo; a pakli by co v nich tmy bylo, aby světlem byla temnost odehnána. I proši sprostně pro bóh, aby je ráčil opatřiti, nebť jě tvému poddávám opravení. Bylo li by co takého, jež by se nikakž nemohlo sjednati s svatým písmem, aby ty z milostivé dobroty to opravil, a což by svaté písmo strpěti mohlo, by to okázal, aby jiným pro mé neduostojenstvie nebyly ohyzdny, ani čie zlost, zlost nebo závist směla to hyzditi, ješto j’ tak znamenitým mužem, ež nenie zlé, okázáno. A dobře j’ podobné, aby tvój přirozený jazyk tiem tebe užil a měl tvú památku, donidž najdál tyto knihy budú tráti. Pakliť sem v tom co poblúdil, že nejsa učenie velikého, směl sem se pokusiti o tyto knihy; úfám, že tvú múdrostí z milosti pravé, jež vycházie nad všecka práva, zhojím se toho, neb ne hrdost, ani všetečstvo, ani chlúba, ale připudila j’ mě k tomu dvojitá milost.

[2r]číslo strany rukopisu[4]na foliu 2r je zachycen kalendář nejdůležitějších svátků na měsíc březen

[2v]číslo strany rukopisu[5]na foliu 2v je zachycen kalendář nejdůležitějších svátků na měsíc duben

[3r]číslo strany rukopisu[6]na foliu 3r jsou zaznamenány komputistické tabulky sloužící pro výpočet pohyblivých svátků církevního roku, na foliu 3v následuje návod k jejich použití

X
1prázdné
2zapsáno „Rozneho“, místo na iniciálu vynecháno, ta však nebyla dodělána
3zapsáno zkratkou „T.“
4na foliu 2r je zachycen kalendář nejdůležitějších svátků na měsíc březen
5na foliu 2v je zachycen kalendář nejdůležitějších svátků na měsíc duben
6na foliu 3r jsou zaznamenány komputistické tabulky sloužící pro výpočet pohyblivých svátků církevního roku, na foliu 3v následuje návod k jejich použití
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).