Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[147v]číslo strany rukopisuubrmana, mocnější jest potomnějšieho. A ten, jenž jest známější, mocnější jest nežli méně známý. Opět volenie ubrmana z jiného města neb soudu mocné jest, ačkoli blud úsilé a nákladové neopatrnosti stranně slušně mohú připsány býti, výpověd ubrmanská a ohrazení i uručení před přísežnými mají se dáti.

O brani

{o brani 4}marginální přípisek mladší rukou videcizojazyčný text Rychtář a přísežní nemají práva k brani, jíž se člověk brání, než toliko k uražující, nebo obrana se nezapoviedá, ale úraz se zapoviedá. Opět potrhne li kto meče z pošvy, daj rychtáři 10 hl, pakli vytrhne, 60 haléřóv a od vtrhnutí též 60. Opět ač v trhový den kto vyňal by lučiště neb samostřél ke zlému, ten daj rychtáři dva funty a měšťanóm tři. Pakli napne, rychtáři tři a městu dva funty zaplať, anebo jemu ruka buď proklána nožem, jakož práva krumfeštnie každého města káží.

O stromech a štěpuov sázení

V práviech píše se takto: Ač Petr vsadil by cizí štěp do svého, jehoť bude a zase zpět, ač by Petr svój štěp vsadil v zemi Janovu Januov štěp bude. Pakli z příhody na obojí kořen pustí, zuostaneť téhož, jehož jest byl, ale od toho času, v kterýž čas štěp vypustí kořene, vlastenstvie jeho bude obecno. Jako ač by strom súsedóv tak prošel zemí Petrovú, ač by v jeho zemi kořenie vypustilo, tehda pravíme strom býti Petruov, nebo nedopuštie rozum, aby strom byl jiného, nežli toho, v jehožto zemi kořenie jest

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).