Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[149v]číslo strany rukopisupo třech čtrnádcti dnech, jenž v jednom soudě jeden na druhého a ten na třetieho a týž na čtvrtého a čtvrtý na pátého a tak pořád kolikož by jich koli bylo, toho koně podávati mohú a svoditi se. A nápodobně muož býti prostřed času těch tří soudóv.

Opět ač by obstavený pro kuoň v čas určený toho osobně nevystavil, od něhož pravil, že kuoň má, jehož jest i jmenoval a zavázal se, že jej chce postaviti dobrovolně, leč by hodná překážka byla, ten, ktož obstaví bez přísah a bez svědkóv, kuoň obdrží plným právem.

Neznámí, ktož kuoň obstavie, a svědkové jich rozdielně vy

slyšáni mají býti o miestu a o časiech a jiných věcech.

Přihodilo se, že jednomu člověku věrohodnému kuoň byl obstaven, jenž s dvudcati muži hodnými súsedy svými přišed a kuoň obyčejem odporným chtěje obdržeti, pro to že jeden svědek padl jest v přísaze, kuoň svój skrze to ztratil, z kteréžto věci pán toho člověka velice se divě z toho práva, že neznámý přišed a obstaviv kuoň, sám třetí jej snáze obdržal než obstavený s věrohodnými lidmi súsedy svými a zvláště poněvadž jest obecnie právo, že všeliký člověk dobropověstný lépe své cti, sbožie i života muož brániti, nežli od jiného přemožen býti.

Opět v jiné příhodě některaký obstavil kuoň jednomu měštěnínu známému a poctivému muži, když týž kuoň sám třetí chtieše obdržeti svrc[150r]číslo strany rukopisuhupsaný

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).