Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[142v]číslo strany rukopisu

O žalobě obecnieho člověka

Žádný obecní člověk nemóž na jiného žalovati, leč by od rychtáře a od přísežných zvoleni byli dva nebo třie neb čtyřie na některém rynku města, k jichžto vieře bylo by poručeno, aby všecky škodlivé věci městské krotili. Ti ze všelijakých přestúpení mohú žalovati, ale moc jich žaloby trvati bude toliko za šest neděl, a to proto, aby takoví miesto přísežných jmieni nebyli. A když se šest neděl dokoná, takový úřad svój rychtáři a konšelóm vzdajte, a jest li potřebie, tehdy jiní a nebo opět ti k dřevniemu úřadu buďte navráceni. A jestliže by v svém úřadě nepoctivě byli zhaněni, jakúžkoli pokutu již řečení volení ustanovili by, tu obžalovaný má od nich trpěti.

O času žaloby z příčiny vraždy

Raněný má žalovati ve třech dnech na toho, ktož jest příčina vraždy jeho, nebo po třech dnech žádného nemóž viniti, leč by hodnú příčinu okázal, jako že by němý byl, aneb že by se slušně osvědčil, tehda čas těch dní tří hodně móž prodlenie jmieti. Ale dědicové, jenž nejsú přítomni, jichžto bližní od toho raněnie umřel jest, nehledí času těch tří dní ote dne raněnie počítajíce, než od toho dne, kterýž jsú zvěděli, že by raněný umřel, a ještě ten čas vedlé dalekosti a slušnosti a potřeby, jak by slušně k soudu mohl přístup býti, to má rozměřeno býti.

Kterak by obžalovaný nemohl

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).