Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

opra[145r]číslo strany rukopisuvenie svých slov, jenž obecně slove holungcizojazyčný text. Avšak ač se toho spočátku vystřehú, žádajíce od soudce toho jistého odolánie a rozmyšlenie a jiných věcí, kteréž řečníci předmlúvají pro polepšenie práva strannieho, tehdy bude li jiným to odpuštěno, tehdy mají vše, což slušie na řečníky.

Biřicově mzdě

Bude li kto dán biřici a bude u něho přes noc, dá biřici 14 peněz a nižádné jeho věci nebeř biřic. Pakli by u něho nenocoval, dada jemu VI peněz, svobodně vyjde bez úrazu statku svého.

Řečník nemá řečnovati než od jednoho

Usúzeno jest zde, že žádný řečník v vraždě ani v jiných vysokých přech, jenž těla, sbožie a cti dotýkají, nemóž od viece stran mluviti slova než od jedné.

Urazí li jedno dobytče druhé

Ač hovado urazé aneb zabije jiné hovado, drazšie by bylo než zabité a pán uražejícieho za škodu vedlé ceny dobrých lidí hotov by byl dosti učiniti, na tom má přestati vedlé práva. Ostatek o tom hledaj svrchu o žalobách pro zvěř pitomú.[2]škrtnuto písařem „XII ho listu“

O ortelování {a odvolání}marginální přípisek mladší rukou

Poněvadž známo jest o ortelování, že vedlé těch práv má súzeno býti, kterážto v čas vydána konec by obdržala, ale ne vedlé těch, kteráž potom jsú ozná[145v]číslo strany rukopisumena.

X
2škrtnuto písařem „XII ho listu“
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).