Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

hovadech lesních, {jinak o hovadech lesních}marginální přípisek mladší rukou jakož jsú lev, jelen, vlk, medvěd a k tomu podobná, jenž slovú neskrocená a jenž někdy okrotnú. Jestliže kúší, tepú nebo trhají a učinie komu škodu, o to vedlé žaloby a duovodu žalobníka a obžalovaného soud má vynesen býti pravdě příslušející.

Žalobě hostí ve třech dnech má se spravedlivé státi

Uloženého jest vedlé dobrého obyčeje, že v městském právě i v obecním zachovává se, že všelikému hosti vedlé jeho žaloby ve třech dnech pořád zběhlých má se spravedlivé státi, měštěnín však některého kniežete, jenž jest pod kniežetem naším, v našem právě neslove host, nebo tenť slove host, ktož jest člověk s panstvie některého knížete, jenž nenie poddán kniežeti našemu. {co slove host vide 9, 4}marginální přípisek mladší rukou Opět země rozdělenie činí hostie, ale ne krajiny, protož znamenaj každého člověka býti hostem u nás, jenž v jiné zemi než v našie obydlé má a siedlo, nebo rozdělenie jedné země od druhé činí hostí, ale ne panstvie.

O žalobě dluhu buď na živého neb na mrtvého

Ačkoli ve vsech od sedlákóv se zachovává, že umrlec má na právě postaven býti, aby z dluhu byl nařčen, avšak to nemá držáno býti za spravedlnost, ale za zlý obyčej, protož {žaloba o dluh}marginální přípisek mladší rukou žaluje li kto z dluhu na živého neb na mrtvého, jestliže prostě žaluje a obžalovaný popiera, tehda se prostě očistí, pakli žaluje s svědky, tehda obžalovaný s svědky také má se očistiti.

Žalujeta li dva před soudem, kterému

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).