Tovačovský z Cimburka, Ctibor: Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. II 32 740, 134 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Práce používá také data, která poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<63v64r64v65r65v66r66v67r67v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a dovedla. Neb staré jest přísloví: Dokudž panna klamá, dotad její věc dobře a jakž pravdu praví, tak zle již jest a ztracena. Protož, což budu moci sobě a sestře své ke cti najulíčeněji a se vší okrasou se vypraviti, pojedu. Polož mi kdo chce, zač chce jedné, abych zvuoli majíc, ode všech milovaná byla, ve dne i v noci a rozkoš měla.

Tuto také Lenost pověděla, že chce jeti.

Kapitola 93

Lenost promluví, již všickni jste k tomu mluvili, že jeti ráčíte, já také též učiním. Než těch skoků a hesování, aby mi se i v nohách žíly strhaly a šperků neumím. A mohla by škapa upadnúti, hlavu by mi snad slomila neb nohu, ruku zlámala, ješto bych potom mnoho psoty měla a lékařuom k své psotě ještě platiti musela. Radši se toho vystřehu, víc chci čtyřem kolám věřiti, než čtyřem nohám konským a čtyřem komorníkuom, kteříž mi vůz držeti budou a já na měkkých polštářích odpočinu a pospím, kdež rovno bude a kdež zle, tu vysedu a radši pěšky, by pak i bláto bylo, půjdu, lép střevíce zmazati, než hlavu i všecky údy. Také sem slyšela, že v Antiochii málo postelí aneb loží mají, jedno z paliček třinných, jistěť bez postele nepojedu, přivykla sem v Čechách měkce a na dobrých peřinách lehati i v čechle choditi, i takť učiním a z toho nevystúpím a sobě zvuoli dám ve všem odpočívání, aby mne nic nehnětlo, ani bodlo najmenší perce v posteli.

Tuto Lež mluví k Chytrosti a Chytrost zase k ní i k jiným sestrám o té jízdě takto.

Kapitola 94

Když již nahoře psané sestry a paní o jízdě svuoj úmysl pověděly, tehdy Lež vece k Chytrosti: Najmilejší paní sestra, prosím, rač také pověděti úmysl svuoj při tomto běhu našem. Kteráž vece: Chytrost, milá sestra, já sem k tomu najposléz přivolána byla, ale hned již najprvnější sem se okázala i v hněv a pohádky s některými vešla, znajíc, že přítel tím jest příteli povinen, což sem já učinila, ač za to chvály ani chlúby nežádám. Já pojedu také s tebou a mně se po nich starších před se vzíti, jakž která své věci způsobiti ráčí, dobře líbí a hodné jest Jich Milostí zvuoli míti i všecku kratochvíl. A já s tebou chci časté přemítání i rozmluvy míti o při, kteráž jest před námi, aby páni, Jich Milost, a což pilnějšího bude, to se Jich Milosti dále oznámí a předloží a bez Jich Milosti a vuole jich nic se jednati nebude, ani udělá. Neb já vždy někoho znamenitého sobě na stranu odvedu a s ním

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).