Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<C1rC1vC2rC2vC3r–C3v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[C3r]číslo strany rukopisunekaziti a neplundrovati a potom takových a k těm podobných věcí před sebe nebrati, a protož také nepochybujem, že Buoh všemohúcí těm, kteříž k obraně a upokojení často jmenované vlasti nachýleni jsou, více nežli tomu, kterýž toliko zhola pro svuoj užitek zkázy, záhuby a spuštění též vlasti hledí, štěstí a milosti popříti ráčí. Toho jsme Vás nechtěli tajna učiniti, abyšte se i s Vašimi tím zpraviti mohli.

Tomu na svědomí My purgkrabě[133]purgkrabě: Purgkhrabě Hendrich a My kurfiršt saský[134]saský: Sasſký sekréty náše přitisknouti jsme dali, jenž jest[135]jest: gṫ dáno v Našem kurfiršta saského[136]saského: Sasſkéo polním ležení u Osterrodu prvního dne měsíce července léta[137]léta: Létha od narození syna Božího tisícého pětistého padesátého třetího.

Hendrich purkhrabě[138]purkhrabě: Purkhrabě manu propria.Mouric[139]Mouric: M: kurfiršt manu propria.
[C3v]číslo strany rukopisu

Vytištěno v Starém Městě pražském v pondělí po svatém Jakubu u Jiříka Melantricha Rožďalovského.

X
133purgkrabě: Purgkhrabě
134saský: Sasſký
135jest: gṫ
136saského: Sasſkéo
137léta: Létha
138purkhrabě: Purkhrabě
139Mouric: M:
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).