Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[IIv]číslo strany rukopisu

i s Svobodú i také s jinými[bh]jinými] ginym[114]odříznuto

se všemi poddanými tvými

tu pak zvíme, směšno li ni…[115]torzovité slovo

kterýž v naší škole pobude

ač koli jeho neumoříme

shledáš, žeť jej ten smiech z…[116]torzovité slovo

nebo kdy mezi nás svobodu vys…[117]torzovité slovo

ať poviem, co jest mým udělá

dvorně mezi nimi rúhaje se ch…[118]torzovité slovo

a proti mně mé jest rotil

nalezna vodraného dosti

i dodral na něm šaty bez milosti[bi]milosti] miloſ[119]odříznuto

a ať poviem co ještě víc či…[120]torzovité slovo

[Zlomek 2]text doplněný editorem

[IIIv]číslo strany rukopisu

všudy všeho dosti vidím,

a otec váš ten všecko vie,

takéť k tomu vaše pěstúna povie[bj]povie] powi,

a vaše milost pak sami zpravíte[bk]zpravíte] zprawi,

cožkoli proti své vuoli kde uzříte[bl]uzříte] vzr,

nebo zvíte od kohož koli,

rozkážete po své vóli,

že bude tak, což ráčíš míti,

a snadně změníme, což nebudeš[bm]nebudeš] nebudeſ chtíti[bn]chtíti] cht.

Štěstí mluví

Štěstí otpovědělo k tomu:

My nevíme jiného komu

poručiti zřízení svého dvoru

[Zlomek 3]text doplněný editorem

[IVv]číslo strany rukopisu

…tom p[121]torzovité slovo a s Svobodú […]text doplněný editorem[122]poškozený text s ra…[123]torzovité slovo

[…]text doplněný editorem což mluvili na vše hlavu to…[124]torzovité slovo

praviec, že budem toho pykati

že chcem múdrosti v tom poslúchati[bo]poslúchati] poſslucha[125]odříznuto

slušíť se s ranú napřed vt…[126]torzovité slovo

kto chce mužně bráti před se […]text doplněný editorem[127]poškozený text

[…]text doplněný editorem[128]poškozený text bude s hrýzti to sb…datitorzovité slovo

Múdrost jest otec pána našeho to…[129]torzovité slovo

A když se nám najhuoř pov…[130]torzovité slovo

on dívaje se v pokoji[131]poškozený text …detorzovité slovo

co on tbá, by nás […]text doplněný editorem[132]poškozený text …v[133]torzovité slovo

aneb třeba všich…[134]torzovité slovo

když on pána našeho […]text doplněný editorem[135]poškozený text

onť se o nás málo stará […]text doplněný editorem[136]poškozený text

X
bhjinými] ginym
bimilosti] miloſ
bjpovie] powi
bkzpravíte] zprawi
bluzříte] vzr
bmnebudeš] nebudeſ
bnchtíti] cht
boposlúchati] poſslucha
114odříznuto
115odříznuto
116odříznuto
117odříznuto
118odříznuto
119odříznuto
120odříznuto
121poškozený text
122poškozený text
123poškozený text
124poškozený text
125odříznuto
126odříznuto
127poškozený text
128poškozený text
129odříznuto
130odříznuto
131poškozený text
132poškozený text
133poškozený text
134poškozený text
135poškozený text
136poškozený text
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).