Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

i s Svobodú i také s jinými

se všemi poddanými tvými

tu pak zvíme, směšno li ni…[115]torzovité slovo

kterýž v naší škole pobude

ač koli jeho neumoříme

shledáš, žeť jej ten smiech z…[116]torzovité slovo

nebo kdy mezi nás svobodu vys…[117]torzovité slovo

ať poviem, co jest mým udělá

dvorně mezi nimi rúhaje se ch…[118]torzovité slovo

a proti mně mé jest rotil

nalezna vodraného dosti

i dodral na něm šaty bez milosti

a ať poviem co ještě víc či…[120]torzovité slovo

[Zlomek 2]text doplněný editorem

všudy všeho dosti vidím,

a otec váš ten všecko vie,

takéť k tomu vaše pěstúna povie,

a vaše milost pak sami zpravíte,

cožkoli proti své vuoli kde uzříte,

nebo zvíte od kohož koli,

rozkážete po své vóli,

že bude tak, což ráčíš míti,

a snadně změníme, což nebudeš chtíti.

Štěstí mluví

Štěstí otpovědělo k tomu:

My nevíme jiného komu

poručiti zřízení svého dvoru

[Zlomek 3]text doplněný editorem

…tom p[121]torzovité slovo a s Svobodú […]text doplněný editorem[122]poškozený text s ra…[123]torzovité slovo

[…]text doplněný editorem což mluvili na vše hlavu to…[124]torzovité slovo

praviec, že budem toho pykati

že chcem múdrosti v tom poslúchati

slušíť se s ranú napřed vt…[126]torzovité slovo

kto chce mužně bráti před se […]text doplněný editorem[127]poškozený text

[…]text doplněný editorem[128]poškozený text bude s hrýzti to sb…datitorzovité slovo

Múdrost jest otec pána našeho to…[129]torzovité slovo

A když se nám najhuoř pov…[130]torzovité slovo

on dívaje se v pokoji …detorzovité slovo

co on tbá, by nás […]text doplněný editorem[132]poškozený text …v[133]torzovité slovo

aneb třeba všich…[134]torzovité slovo

když on pána našeho […]text doplněný editorem[135]poškozený text

onť se o nás málo stará […]text doplněný editorem[136]poškozený text

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).