Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

O ženitbě[1]Bylo přihlédnuto k následujícím edicím: Z. Tichá: Veršované skladby Neuberského sborníku, Praha 1960, A. Grund: Boccacciovské rozprávky, Praha 1950

[…]text doplněný editorem[2]4 prázdné listy

[1r]číslo strany rukopisu

chtěl liť jest mne jedno bíti

a nic lepšieho mi nečiniti,

zvlášť co by bylo manželského.

Nebyla bych já věčně teho,

a kdybych to byla věděla,

že bych s ním takové hody míti měla!

Avšak v to jinak trefíme,

že vždy lotra starého omámíme

a musí vida neviděti –

tu budem svého tak hleděti.

Když chce pak mne darmo bíti,

musíť, věru, potom oč míti!

A byť se měl o to starec spadati[a]spadati] ſpad[3]-ati utrženo,

chciť toho na něm hledati[b]hledati] hled[4]-ati utrženo.

Buduť jemu pěkně vymlúvati[c]vymlúvati] w[5]-ymlúvati utrženo

ale […]text doplněný editorem[6]dolní třetina listu utržena

[1v]číslo strany rukopisu

[„]text doplněný editoremvěřím, že se nerozpačieš,

buduť já k vuoli, když ty ráčíš!“

A byť nynie hospodář chtěl přijíti,

jak přijde, budem se vaditi:

„Dávaj ty mně viny a já tobě,

zhodíma v tom dobře sobě!“

Uzříma, jakť mi odpustí ochotně,

jedneť sednu před ním smutně

i budu jemu žalovati,

že si ty mne chtěl trestati.

A což viec bude, to uslyšíš[d]uslyšíš] vſlyſſieſs.

Viem, že se přimluviti umieš,

což[e]což] z[7]utrženo bude zvlášť potřebí k tomu,

[kdy]text doplněný editorem[8]utrženo bude jedno hospodář v domu

[…]text doplněný editorem[9]utrženo kuchařka po hospodáře

[…]text doplněný editorem[10]chybějící text, dolní třetina listu utržena, do restaurovaného (r. 1986) rkp doplněna prázdná folia 1 bis r–1 quater v

[2r]číslo strany rukopisu

a činí často dobře toho,

než by jí dal statku mnoho.

Však se jí srdéčko raduje,

když jí dobře mouku zpytluje.

Ale když starý pojme mladú,

tenť má jistě hotovú svádu,

když jediné se chce vždy vaditi,

a nikdy „kokohrhu“, než často bíti.

Jedno jí pak dobře medu nezvař,

nebudeť s tebú věrně, by byl césař!

A toť jest jistá pravda pravá,

žeť ne každému mladá žena zdráva.

Druhý velmi často odplivá

a ani se češe, ani se umývá,

zježí se, jako by viděl vlka,

častokrát odplivaje, chrká –

a paní chodí jakožto ruože

a jemu se zvraštila okolo očí kóže,

vokolo brady šedivá brada –

a paní by vždy svému ráda!

Protož sluší pomysliti,

ktož chce se koli voženiti,

[2v]číslo strany rukopisu

buď to starý anebo mladý,

sluší v tom užiti múdré rady:

ušima se ovšem ženiti

a očima pilně hleděti!

Mohl by tak převzíti přes třidceti,

že by snad nevěděl, čí jsú děti;

a ty by mněl, že jsú tvoji,

ani tak brzo sousedovi.

I jestiť klénot, a dosti drahý,

komužto Pán Buoh šťastně zdaří

bohatě se oženiti

a pěknú ženu pojíti.

Tiem pak aby bezpečen byl,

že[f]že] żes se [s]text doplněný editorem dobrú voženil,

a tak ať by v tom setrvala,

až by duši vypustila,

i všecko činila, což jest k vuoli,

a nikdy nic proti tvé vuoli;

znaje její dobré činy,

nemohl by řéci jinak žádný jiný –

toť jest žena právě pěkná,

k tomu všecka ctná a šlechetná!

X
aspadati] ſpad
bhledati] hled
cvymlúvati] w
duslyšíš] vſlyſſieſs
ecož] z
fže] żes
1Bylo přihlédnuto k následujícím edicím: Z. Tichá: Veršované skladby Neuberského sborníku, Praha 1960, A. Grund: Boccacciovské rozprávky, Praha 1950
24 prázdné listy
3-ati utrženo
4-ati utrženo
5-ymlúvati utrženo
6dolní třetina listu utržena
7utrženo
8utrženo
9utrženo
10chybějící text, dolní třetina listu utržena, do restaurovaného (r. 1986) rkp doplněna prázdná folia 1 bis r–1 quater v
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).