Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

že tak tyto v blátě utlačili,

až k sobě podobni nebyli.

Tošť lezú jako múchy z pomyje,

ano se jim každý směje

a to dobře všichni chválé.

Shledali tu lásky namále.

Až do domu svého Ctnost kročila,

tepruv těch bláznuov zbyla,

i rozprávěla o příhodě sedši

s svým hostem, pěkně se připravivši.

I pověděla: „Rozumiem, že jest málo těch,

kteříž nás nemají v posměch.

Milý pane, nám jest spolu zůstati,

neb mi umřela otec i máti.

Protož, Múdrosti, beruť tě za otce sobě

a dávámť se již mocně tobě,

neb těch již v světě málo znám,

kteří mají lásku k nám!“

Múdrost

Múdrost málo pomyslil,

takto k Ctnosti promluvil,

řka: „Zavolaj sem chuovy své“

[…]text doplněný editorem[13]chybějící folia 9 bis r, 9 bis v, 9 ter r, 9 ter v, 9 quater r, 9 quater v, 9 quinquies r, 9 quinquies v v restaurovaném rkp doplněna novým papírem

…o tomtorzovité slovo

…chtititorzovité slovo

„jáť tebe nemohu při sobě míti,

neb mě jaks za to jest strach,

že jsi k mým letóm nětco plach.

Sobě se potom budete hoditi

a veselé spolu ploditi,

nebo mně se již nic nelíbí

přičemž se člověk mi…torzovité slovo

Svoboda

Věru, Múdrosti, že…[16]torzovité slovo

A já také jaks…[17]torzovité slovo

jakž sem s tebú pro…[18]torzovité slovo

že sem se jaks za…[19]torzovité slovo

protož puojd…[20]torzovité slovo

N…[21]torzovité slovo

n…[22]torzovité slovo

„budeš tam, pokudž se bude líbiti.“

Svoboda

„Dobře, dobře,“ Svoboda vece k tomu,

„co kto ví, co Buoh dá komu

i skrze takové, jako sem já.

Snad se mému pánu dobře vésti má!“

[…]text doplněný editorem dopoví, zhuoru skočí

…hleji[24]torzovité slovo od Múdrosti pokročí

…m[25]torzovité slovo s zpievaním i s kratochvílí

…iem[26]torzovité slovo veselí byli

[…]text doplněný editorem[27]utrženopokynuv hlavú

…du[28]torzovité slovo rukú pravú

[…]text doplněný editorem[29]polovina listu šikmo utržena

Múdrost

„A aby, Svobodo, činil právě,

neb jest tvé najlepší, radímť zdravě,

dokudž mladý, bývaj vesel rád,

když budeš v letech mých, nebudeť toho snad!“

Tu jide Svoboda od Múdrosti k Štěstí,

an tam veselé, že všecko třeští.

Proto, ač jest bylo mladé dítě,

nenie toho ve všem světě,

utěšenie i vší radosti

bylo při něm všeho dosti.

Mohu řéci to jistě, avšak

jako by řekl: „Buď mi tak!“,

tak všeho dosti bylo,

což jedno srdce pomyslilo.

Tošť Svoboda poče výskati,

praviec: „Nechci sobě o nic stýskati.

Vidím, že mám toho pána,

jemuž každá věc ráda poddána,

a já se chci oň tak starati,

zda by mu se chtěli poddati

ve všem světě najmocnější,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).