Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

K tomu lidí mladé i všelijaké,

panny, paní i muží také.

I chceme z nich některé míti,

a z našich některé ovšem jíti,

je převelmi těžce svázati

a je u vězení Neštěstí dáti,

ať je trápí se vší svú rotú,

buďto Chudobú, Bolestí, Bídú i Psotú!

Ihned Svobodu mezi ně pošleme,

že je přebéře, které my míti chceme.

A ty, Neštěstí, chceš li také poslati,

chcemť vydati, kteří se vám, a ne nám, budú líbiti!“

Tuž malitko pomluvili,

až k tomu všichni svolili,

aby s sebe z obú stran vydali,

všecky aby přehlédali,

a kohož Štěstí míti neráčí,

hned byl vydán Neštěstí bez rozpači.

Svoboda

Svoboda počne hned mluviti

a takto k tomu praviti:

„Milostivý králi, račte vydati“

[…]text doplněný editorem[34]chybějící folia 20 bis r, 20 bis v, 20 ter r, 20 ter v v restaurovaném rkp doplněna novým papírem

M…[35]torzovité slovo

[…]text doplněný editorem

s…[36]torzovité slovo

p…[37]torzovité slovo

Kteréž […]text doplněný editorem[38]utrženo …zalitorzovité slovo

tu Chudoba před Štěstím stál

a očitě to uhlédal,

kterak sú mnozí vzati byli,

ješto jemu prvé slúžiti musili.

Tak se jest o to rozhněval,

před Štěstím jest bez rozumu křikal.

Neštěstí

[…]text doplněný editorem[39]horní dvě třetiny strany utrženy, byl zde obrázek „kteřiež tuto […]text doplněný editorem[40]utrženo …jitorzovité slovo

ješto sú také prvé byli moji,

račiž mi je nynie vrátiti zase,

ač nás nechceš zbúřiti na se!

Neb máme od svého krále rozkázanie,

abychom osob nepřijímali,

a ktož se nám líbí od tebe, brali!“

Tuž vezma Chudoba mocného krále,

i podá jeho Bídě a Psotě dále,

a to z císařuov nejednoho,

z králóv, z knížat i jiných mnoho.

A tak se počne s nimi trhati,

ruce i nohy jim lámati,

Nemoc, Bolest za pasy s nimi choditi,

Starost poče z nich žerty pósobiti,

řka: „Hle, jak jsme vás pobrali,

ano již vám poň kvíky staly!

Kéž z nás nynie kumšty máte!

A vy se jaks zapíráte,

když Neštěstí od nás mluviti chtělo,

žádného jest slyšenie nemělo,

než tak jste na se vzhlédali

a všichni jste nám se posmívali,

ulýzajíc se jako čert, nalezna želézko.

Byloť jest nám to dosti těžko.

Již vidíte, co se nynie děje,

znajíc, že všeho Buoh do času přeje!

A čehož jest Štěstí na nás žádal,

což jest v tom jeho dobrého, již jest shledal.

A shledáte, že ještě z toho jiné bude,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).