Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

že jich mnoho na tom dvoře nebude

a že mezi vámi tak chcem zabrázditi,

poněvadž k nám lásky nechcete míti,

protož mezi nás někteří musíte,

a jak s vámi sehráme, to uzříte!“

Vtom počnú se ze dvora valiti valem

zajavše Štěstí znamenitých houfem.

Pan Svoboda

A Svoboda velikým hlasem zvolá:

„Jáť toto pravím prostě zhola:

nerač se, králi, tomu dívati,

aby nás tak měli zajímati!

Nebude liť z toho nětco jiného,

však nás poberú, že neostane žádného!“

Štěstí

Tehdy počne Štěstí mluviti,

zda by to mohl zastaviti:

„Co se to, pro Buoh, děje?

Já vidím, že se nám Neštěstí zasměje,

že se dobře vede jeho poddaným,

ale jaks nemírně našim věrným!

Pověz nám, Neštěstí, proč to děláš?

Však vieš, že sem já pán váš!“

Neštěstí

„Milé Štěstí, pane náš milostivý,

znám, že si ty král a pán dědičný!

Tížeš se mne, proč se to děje,

bera tvé věrné, tobě se usmívaje?

Děkuj z toho sobě a jemu,

Svobodovi, hofmistru tvému,

kteréhož sobě vyvolil za zprávce,

a jest tvých věrných zrádce!

Bychť já byl měl rozkazovati,

uměl bych já to jinak zpravovati,

neb to tvá Milost zná sám,

co já jich pod svú mocí mám,

a to s tvú volí, i sám od sebe

že jich již málo okolo tebe –

a z toho nemáš děkovati,

ale Svobodovi, tomu láti!

Neb on v ničemž míry nemá,

ani tvému otci vlásti dá,

než vždy, jakž chce sám.

Přivykl tancóm, frejóm i kolbám,

a zdá mu se, že jest všeho světa pán,

smýkaje se všudy jako cikán.

U každého bohatého i chudého pobude

a ktož nic nemá, hned jeho zbude

a přichytí se častokrát mnohého

bláznivého tranta i zteklého,

a když jej připraví mezi nás –

tu hned potud s ním jeho kvas.

Jáť bych měl k němu z práva milost míti

a Chudoba, Bída, Psota i naši děti,

neb on nás daří mnohými

a zvláště lidmi veselými,

starými, mladými a kratochvilnými,

kteřížto bez míry radost plodí –

jich statkóm najvíc Svoboda škodí!

A my je všecky přijmeme,

proto sobě s žádným nestýštěme.

A shledáš to nadléch, králi,

velmi jste se nám dříve smáli,

nechtějíce mne vyslyšeti,

že sú se nám smály i děti.

A kdyby ty poslúchal Múdrosti, otce tvého“

[…]text doplněný editorem[41]chybějící folia 23 bis r, 23 bis v v restaurovaném rkp doplněna novým papírem, na foliu 23 bis r tužkou dopsáno list chybí

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).