Rösslin, Eucharius: Těhotných žen a porodných bab ruoženná zahrádka

Olomouc: Milichthaler, Bedřich, 1588. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 841, A1r–K5v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

přirozené[A6r]číslo strany rukopisumu porodu najpodobnější, ne tak příliš nebezpečný jako jiný porod nepřirozenej. Takto.

Třetí kapitola vypravuje, který by porod těžký, neb lehký byl a kterak poznán býti má i muože

Tuto věděti sluší, že častokrát porod těžce přichází, s rozličným soužením a trápením, s bolestí a žalostí mnohou, proto, že matka malá jest a žena před 12 lety votěžkala, ačkoli to zřídka se stává.

Druhé, porod těžký bývá proto, když matka v průchodu svém příliš těsná jest, buď z přirození, neb případnými[e]případnými] pṙipadnými nemocmi, jako hlízou, vředem, pryskejřem[f]pryskejřem] Prýſkayṙem, krvotokem, vředem, fíkem. Pro kteréžto věci matka bez veliké bolesti k snadnému a lehkému vy[A6v]číslo strany rukopisujití dítěte rozšířiti a otevřiti se nemuože.

Třetí, že pouhá hlíza, pryskejř, vřed neb jiné neřesti a překážky za příčinu sou, pro něž plod lehce porozen býti nemuože.

Čtvrté, proto, že v spodním střevě sou pryskejřové, spadání, oteklost žil krevných, jimž zlaté žily říkají, aneb tvrdé veliké zacpání stolice. Též když žena nemuože dobře z sebe tisknouti pro nějakou překážku matky.

Páté, proto, že žena přirození mdlého, nemocného neb studeného, mladá, stará, příliš vyschlá, příliš tlustá, prvé děti nemívající, choulostivá i netrpělivá jest, protož také nepokojná bývá a rychlého hejbání z místa na místo a tudy k nenáležitému porodu příčinu dává.

Šesté, věděti sluší, že pacholík lehčejí při porodu ven vychází nežli děvečka.

Sedmé, když dítě veliké jest, že [A7r]číslo strany rukopisuskrze kost matky své nemuože se lehce protlačiti. Také když dítě velmi malé a lehúčké jest, že proto obrátiti a převrci se, nad to ven vytisknouti se nemuože.

Osmé proto, že dětí více jest než jedno aneb dítě jedno s více oudy mimo přirození, zvláště se dvěma hlavami, jako léta 12. v hrabství verdenském dítě se dvěma hlavami narodilo se v tomto zpuosobu.[8]zmínka o narození siamských dvojčat v Ertingenu v roce 1512, srov. kresba A. Dürrera Die siamesischen Zwillinge von Ertingen

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[9]obrázek dvojčat v děloze

Aneb když plod plzkej bývá, že když se ven tiskne, uchází a vyklouzne.

Porod těžký bejvá proto, když dítě nenáležitým způsobem jako oběma nohama neb koleny neb jednou nohou ven jde.

X
epřípadnými] pṙipadnými
fpryskejřem] Prýſkayṙem
8zmínka o narození siamských dvojčat v Ertingenu v roce 1512, srov. kresba A. Dürrera Die siamesischen Zwillinge von Ertingen
9obrázek dvojčat v děloze
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).