Rösslin, Eucharius: Těhotných žen a porodných bab ruoženná zahrádka

Olomouc: Milichthaler, Bedřich, 1588. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 841, A1r–K5v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[A3r]číslo strany rukopisu

První kapitola – kterak dítě v životě matky své leží, roste a odpočívá, jakými také a kolika mázdrami jest obvinuto

Dítě v životě matky chová se takto: oblíčej jeho skloněný jest až k kolenuom a ruce jeho leží mu na kolenách, nos skrze kolena jemu jde a oči jeho na kolínkách sou skloněné a vohnuté jest jako vokrouhlá kúle, oblíčej a předek těla jeho proti hřbetu mateřinému jest obrácen.

Dítě v životě mateřině třmi kožkami neb mázdrami jest obvinuto. První kožka obklíčuje dítě i jiné dvě proto, aby plod od přílišného toku matky své zachován byl, kterýž po početí zůstává a k ničemu spůsobný neb užitečný není, ani ku pokrmu, ani k zrůstu dítěte, ale mezi matkou a prv[A3v]číslo strany rukopisuní kožkou stojí až do času porodu, neb při tom času vyčišťuje se a s plodem i kožkou ven vyhání. Kterážto kožka latině secundinacizojazyčný text, česky dětinské luožko neb děloha slove. A potřebí jest toho, když žena ku porodu strojiti se má, aby tu kožku baba protrhla neb otevřela, o čemž hned oznámeno bude.

Druhá kožka jménem bilescizojazyčný text obklíčuje dítě od pupku dolův až přes zadek[b]zadek] zádek ven a má mnoho vrápův a křivých vrásek jako nějaká zfaldovaná[c]zfaldovaná] zffaldowána sukně, v kteréžto kožce moč, pot a jiné prutké věci od dítěte pocházející hromažděny, chovány a zavříny bývají až do času porodu proto, aby vostrost moče a potu dítěte nežrala a neprojedla neb první kožky. Nebo dokudž dítě v životě matky jest, nemočí ono přirozeným svým oudem, ale moč jeho skrze nějakú žilku z pupku do druhé kožky se táhne, o níž teď nyní jest povědíno.

Třetí kožka, kteráž dítěte najbližší jest a je všecko obklíčuje, dítě[A4r]číslo strany rukopisute od vostré prudkosti moče jeho, kterýž od něho skrze tu žilku pupkem do druhé kožky jde, obhajuje. Také tato třetí kožka dítěte před tvrdostí druhé kožky zachovává. Tato třetí kožka, jakož praví Albertus Magnus, od porodných bab latině armatura conceptuscizojazyčný text, česky vodění, slove. Avicena tuto kožku jmenuje abgascizojazyčný text.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[4]obrázek plodu

Druhá kapitola – o času porození, též který porod přirozený a nepřirozený jest

X
bzadek] zádek
czfaldovaná] zffaldowána
4obrázek plodu
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).