Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[180v]číslo strany rukopisuby ten nemohl býti života duchovnieho, ješto podlé úlohu svého stavu má činiti s věcmi světskými, pravíť Písmo, ež, když židé prošli tak Jordan a vešli v tu svatú zemi, opět Jordan tekl dolóv v moře, ješto již slove Mrtvé. Dřéve, donidž nebyl Jordan škříní svatosti tak rozdělen, nejmenovalo Písmo Mrtvým mořem toho moře, v něž tekl dřéve Jordan, ale jen mořem. Ale potom die: Tekl opět Jordan v moře, ješto již slove Mrtvé. Toť slovo tak znamenité[fi]znamenité] znamenytye nenieť nadarmo položeno, ež die: Ješto již slove Mrtvé. Neb donidž kto nespatří pílně vnitřním okem světských věcí a nebeských, donidž nerozdělí milosti k Bohu od milosti světských věcí a tělesných, jakž jste slyšěli, dotud milost k dolejším věcem v moře, točíš v hořkost teče, avšak v nich ta hořkost neumrtví milosti k věcem světským. Neb ač sě jim jedno ohořičí, ale mnie, by v jiném mohli útěchu jmieti, aby jim tu hořkost jiná sladkost osladila; kakžkoli opěte sě ohořičí. Ale když tiem pilným spatřením věcí světských a nebeských rozdělí milost, ež k nebeským vzhóru bude rósti a k světským zhyne, v hořkost žalosti sejdúc, ež jest kdy miloval tak marnú věc kochaje sě, líbost maje tak v marných věcech, tak ež ta žalost umrtví v něm těch věcí libost, ež již ne proto, by sě v tom kochal, ale pro potřěbu svú, neb o nichž má péči z práva nésti, musí sě s takými věcmi obierati, i tož žalostě[93]nejisté čtení, že j’ nelze býti prázdnu již věcí takých: tuž teprv jako v mrtvé již moře Jordan tekl opět. Takéž duchovný člověk podlé úlohu svého stavu ku potřěbě bude sě s věcmi světskými obierati. Tak svatý Řehoř jměl umrtvenu líbost k světským věcem, ež, ač držal veliký úřad, však onen pústenník větší jměl líbost kočku svú hladě, nežli tento ve všem svém panstvu. Tak pravieše i král David: V cěstě svědečstvie tvého kochal sem sě

X
fiznamenité] znamenytye
93nejisté čtení
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).