Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[175r]číslo strany rukopisusvobodným slúti a zvrtře z skúposti, ež žel nákladu[ge]nákladu] nakladn.[94]nejisté čtení A někdy i pozvaný vrtrati bude a zpravovati řka: Načť mě jest pozval? Coť mi jest dal? A protož svatý Petr vystřiehá toho, velé, aby věrně a upřiemě lidé spolu v milosti byli v Hospodinu; a když mají ta zvánie spolu, aby to bylo bez vrtránie.

Ještěť chci k duchovnějším řéci něco o tom, kak Hospodin z své milosti přivine sě k těm v chodbě cěsty života tohoto k onéj věčnosti, ktož v svém srdci o něm přemietají. Takť die svatý Bernart, ež ktož jest pílen té chodby, že rád v milosti mluví neb přemietá myslí o Bohu a o takových duchovných věcech, přivine sě k němu na téj cěstě Bóh mnohokrát. Jakož bývá mezi těmi, ješto jdú cěstú, ež někto, přivina sě k jiným, kakýms zhustaním rozprávěje cosbuď, učiní všem lehčější a kratší cěstu, tak ež, když odejde od nich, budú túžiti po něm vzpomínajíc, kak jsú měli utěšenie v řěčech jeho, a jako řkúc: Í, kak nám s ním bieše krátka cěsta! Takéž Hospodin přivina sě k toho duchu, ješto jde v chodbách těchto života cěstú [k]text doplněný editorem blaženéj věčnosti, rozličně ty cěsty činí kratochvilny, své vnitřnie řěči hovoře k duchu člověčiemu. A ač duch člověčí na téj cěstě nepozná, by to Bóh byl, nevida Boha v postavě jeho, však roznietí sě u velikéj chuti a v milosti k Bohu a v náboženství z těch vnitřních řečí, ješto vydává Bóh k srdci jeho, jako s ním jda tú cěstú pilného myslí přemietanie o věčných věcech, až pak, když odejde, vztúží po témž, jako ona dva mlazšie Syna božieho, když šla cěstú den vzkřiešenie jeho, mluviec o něm, a on přivinul sě k nima jako pútník, mluvil k nima, dávaje jima rozum písma, a oni v tom útěchu jměli, tak ež, když odšel od nich, řekli diviec sě, ež tak bylo zapáleno jich srdce k řěčem jeho, ješto j’ k nim v téj

X
genákladu] nakladn
94nejisté čtení
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).